אשדוד - דף הבית
מן הגן
  אל האוניברסיטה
כתוב לנו facebook מפות RSS
שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
עמוד הבית

שאלות נפוצות

מינהל החינוך באשדוד רואה בריכוז המידע חשיבות רבה בדרך לשיפור השירות.
ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות נפוצות בנושאים חינוכיים שונים.

נושאים מרכזיים לבחירה: גני ילדים, רישום לבתי ספר, חינוך מיוחד.
_________________________________________________________________________________________ 

גני ילדים

שאלה:
על פי אילו קריטריונים משבצים את הילדים בגני הילדים?
תשובה:
הקריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים הם:

 • כתובת מגורים: אימות כתובת המגורים של הילד מול רישומי הגבייה בלבד, ושיבוצו בגן הקרוב למקום מגוריו / באיזור מגוריו / או במקום הקרוב ביותר לאיזור מגוריו.
 • עדיפות לילדים הנשארים שנה נוספת בגן בגני חובה.
 • גיל הילד: ילדי חובה קודמים לילדי טרום חובה. ילדי טרום חובה גדולים (גיל 4.7 ואילך) ישובצו בגני חובה על בסיס מקום פנוי. ילדי טרום חובה (גיל 4) קודמים לילדי טרום-טרום חובה (גיל 3).
 • כיתת הגן תכיל 2 שנתונים בלבד.
 • איזון הגן: בנים/בנות.
 • הרישום לגילאי 3 נעשה על בסיס מקום פנוי שהמגמה היא לקלוט את כל הנרשמים.
 • תינתן עדיפות לילדי יול"א (יום לימודים ארוך) בגני יול"א: במקרה של ביטול יול"א, יעבור הילד לגן שעובד במתכונת רגילה, הקרוב למקום מגוריו.
 • גנים ייחודיים על איזוריים: תינתן עדיפות לילדים מרובעים ט"ז ו- י"ז בהם ניכר מחסור במבני הגנים.


שאלה:
איך מתנהלים הימים הראשונים בגן הילדים?
תשובה:
לילדים העושים צעדיהם הראשונים במערכת החינוך הפורמלית, המעבר לגן הילדים הינו צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים אותם יחוו במהלך גדילתם והעשוי להשפיע על אופי השתלבותם במערכת החינוך בעתיד. הכניסה לגן מלאה בהתרגשות ובחששות, על מנת להקל עליכם ועל ילדכם את המעבר, זקוק ילדכם לתמיכתו של הצוות החינוכי והמשפחה. מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל עליו את השתלבותו בגן ואת קבלת כללי המסגרת החדשה.
יש לעודד את הילד בשיחות מקדימות על השינויים הצפויים לו ועל החוויות החיוביות אותן הוא עתיד לחוות בגן. חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי ולכן כדאי שההורים יערכו לאפשרות של שהייה עם הילד בגן. יש לקחת בחשבון שתוכנית הלימודים בגני טרום חובה בימים הראשונים תהיה הדרגתית:
ביום הראשון ללימודים: 7:35-10:00 (לאחר סריקת בוקר).
ביום השני ללימודים: 7:35-11:00.
מהיום השלישי ללימודים יתנהלו הלימודים כסדרם.


שאלה:
מה המדיניות בנוגע לתאומים בגני הילדים?
תשובה:
אנו סבורים שבשלב כניסתם למערכות החינוכיות יש לשקול להפריד בין תאומים ושלישיות, סברה זו נובעת מן ההכרה בצורך ההתפתחותי של כל אחד מהם למצוא כיווני עניין אישיים בלתי תלויים. ההפרדה תורמת לגיבוש האישיות ולפיתוח האינדבידואליות.
להלן מספר סיבות חשובות להפרדה:
כאשר ההערכה היא שהשהות יחד מגבילה את התפתחותו של אחד מהם. כאשר נוכחותם יחד מאופיינת על ידי התנהגות תוקפנית או אי ציות לדמויות סמכותיות וקשיים לקבל חוקים ומשמעת.
בשיבוץ לגנים הנטייה תהיה להפריד בין אחים תאומים / שלישיות וכדו', הורה שאינו מעוניין בכך יפנה למנהלת המחלקה. בכל פנייה נתייחס לגופו של עניין. 

_______________________________________________________________________________   לראש הדף

חינוך מיוחד

שאלה:
איך מפנים ילדים לועדות השמה ושילוב?
תשובה:
ועדות השמה פועלות בתאריכים ינואר עד מאי. יש לפנות למחלקה לחינוך מיוחד בעיריית אשדוד ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • בקשה בכתב לוועדת השמה, חתומה על ידי הורי הילד, או אפוטרופוס חוקי.
 • דו"ח פסיכולוגי.
 • דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי לקשיי הילד.
 • דו"ח חינוכי.
 • דו"ח מפורט מבית הספר ובו שעות השילוב והטיפולים.
 • צילום תעודת זהות של ההורה, עם פרטי הילד (במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך).

לפרטים נוספים על ועדת ההשמה וועדת השילוב ניתן לפנות לדף המחלקה לחינוך מיוחד או למחלקה לחינוך מיוחד באמצעות הדואר האלקטרוני talima@ashdod.muni.il  או בטלפון 08-8545032.

___________________________________________________________________________________________   לראש הדף

רישום לבתי ספר

שאלה:
איך מתבצע הרישום לבתי הספר?
תשובה:
רישום לבתי ספר יסודיים
הרישום נפתח כל שנה בא' בשבט, וייעשה במזכירויות בתי הספר או לחילופין ניתן להירשם לבתי הספר באמצעות אתר האינטרנט - "רישום לבתי הספר".
הוא לאחר קבלת איגרת רישום ובה תאריכי הרישום בבתי הספר ולאחר ביצוע הרישום לביה"ס המיועד באזור הרישום.
תושב חדש בעיר – הרישום יתבצע אך ורק במינהל החינוך, חדר 102.
הגשת בקשות העברה מביה"ס לביה"ס תתבצע אך ורק במינהל החינוך, חדר 102.
פרטים נוספים ניתן לקבל מריקי שטרסברג, מנהלת מדור רישום לבתי"ס יסודיים, באמצעות הדואר האלקטרוני riki@ashdod.muni.il
או בטלפון 08-8545410.

רישום לבתי ספר על-יסודיים
הרישום לכיתות ז' ייעשה במזכירויות בתי הספר בלבד, ורק לאחר קבלת איגרת רישום ובה תאריכי הרישום.
תושב חדש בעיר יבצע את תהליך הרישום אך ורק במינהל החינוך, חדר 102.
הגשת בקשות העברה מביה"ס לביה"ס תתבצע אך ורק במינהל החינוך, חדר 102.
פרטים נוספים ניתן לקבל מרחל שוורץ, אחראית רישום והעברות בתי"ס - על יסודי, באמצעות הטלפון: 08-8545113.


שאלה:
איך מתקיים פיזור בתי הספר היסודיים לבתי הספר התיכונים?
תשובה:
הפיזור מתבצע לפי בתי ספר מזינים. לכל בית ספר תיכון - על יסודי, מספר בתי ספר יסודיים מזינים.
בחינוך הממלכתי-דתי קיימת אפשרות להתקבל לאולפנא לבנות או לישיבה תיכונית לבנים לאחר תהליכי מיון.
פרטים נוספים ניתן לקבל מרחל שוורץ, אחראית רישום והעברות בתי"ס - על יסודי, באמצעות הטלפון: 08-8545113


שאלה:
עברתי דירה / אני תושב חדש בעיר, מה עלי להביא על מנת לרשום את ילדיי לבית ספר?
תשובה:
בעת הגשת בקשה לרישום בבתי הספר, יש להצטייד ב:

 • ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים (אם מדובר בתושב חדש).
 • צילום תעודת זהות של ההורה – כולל הספח בו רשומים הילדים עם כתובת מעודכנת.
 • צילום תעודת ציונים של התלמיד/ה*.
 • צילום חשבון ארנונה אחרון או חוזה חתום על ידי עורך דין ומבוייל.
  *העולים לכיתות ח'-ט', יצרפו תעודת ציונים שנתיים אחורה.

___________________________________________________________________________________________   לראש הדף

;#;#
כל הזכויות שמורות © 2011 עיריית אשדוד  עיצוב אתר: NivDesign  נבנה ע"י החברה לאוטומציה
לעמוד הבית  |  הפוך לעמוד הבית  |  הוסף למועודפים  |  הצהרת פרטיות  |  זכויות  |  הדפסה  |  שלח לחבר  |  צור קשר