אשדוד - דף הבית
אשדוד,
   העיר הישראלית
Instagram כתוב לנו facebook מפות RSS
שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
עמוד הבית

פניות הציבור 

בעיריית אשדוד הוקמה בשנת 2005 היחידה לפניות הציבור המורכבת משתי רכזות לפניות הציבור המתמחות ביחידות העירייה השונות בחלוקה ביניהן.

ביחידה יושב גם יועץ ראש העיר לפניות ציבור המרכז את הטיפול בפניות ציבור המגיעות ללשכתו.

היחידה בדרך כלל תיתן מענה ביניים בתוך 14 יום. פניות שאורך הטיפול בהן הינו ברור ולא מצריך בירורים עמוקים מדי לגביהן, תינתן תשובה בתוך כ- 30 יום, פניות מורכבות לגביהן תינתן תשובה בדרך כלל עד 60 יום. כל זאת בכפוף לחוק רשויות מקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח – 2008 סעיף 8 (ז). (עניין לו"ז מקסימלי למתן תשובה). 

הפנייה תתברר מול היחידה ו/ או העובד עליו קובלים ומתוך מגמה לאתר את הליקוי באם קיים ולתת מענה לפנייה. ובאם יש צורך להמליץ בפני היחידה לתיקון תהליך או נוהל, וזאת במקום בו קיימת השלכה ניכרת על הציבור הרחב.

הטיפול בתלונות הציבור קודם לאחרונה בחקיקה ראשית, עובדה המשקפת את החשיבות שרואה המחוקק בטיפול בפניות התושבים. זאת ועוד יודגש כי חזון ראש העיר המציב את התושב במרכז מתוך מגמה לתת שירות טוב, יעיל ואמין לתושבי העיר, מחייב אותנו להקפיד בחובה זו הרבה מעבר לאמור בחקיקה.

נציב קבילות הציבור, עו"ד דוד דבש, פועל מכוח חוק הרשויות המקומיות (ממונה תלונות הציבור) תשס"ח – 2008. במילוי תפקידו הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה וממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 70 א (ב) לפקודת העיריות על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

תלונה בעניין הנוגע למילוי תפקידו של נילון תהיה ובלבד:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

תלונות שאין לבררן

  1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט.
  2. תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
  3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
  4. תלונה על עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד אין במעשיו משום חריגה מהוראות החוק, תקנות הסכמים.

בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה מיום הגשתה. תוצאות הבירור יובאו לידיעת הנילון לממונה עליו ולידיעת ראש העיר.

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח – 2008 סעיף 15 מחיל חובה על הממונה על תלונות הציבור להגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ- 1 במאי בכל שנה.

במהלך שנת העבודה 2014 טיפל הממונה והיחידה לפניות ציבור ב -1058פניות. 

נוהל פניות ציבור.pdf 

הממונה על פניות הציבור   

עו"ד דוד דבש 08-8545498

 לצפייה בדו"חות הממונה לחצו כאן.

 דרכי התקשרות

על מנת שהפנייה תטופל יש לכתוב שם פרטי ומשפחה, טלפון, כתובת מגורים ודוא"ל.

דוא"ל:  pniot@ashdod.muni.il

כתובת: היחידה לפניות הציבור, רחוב הגדוד העברי 10 ת.ד. 28 אשדוד מיקוד 77100.

פקס: מס' 08-8545893

טלפון: מס' 08-8545041/2

 

 

 


 

;#;#
כל הזכויות שמורות © 2011 עיריית אשדוד  עיצוב אתר: NivDesign  נבנה ע"י החברה לאוטומציה
לעמוד הבית  |  הפוך לעמוד הבית  |  הוסף למועודפים  |  הצהרת פרטיות  |  זכויות  |  הדפסה  |  שלח לחבר  |  צור קשר