אשדוד - דף הבית
התושב במרכז
  העשייה העירונית
כתוב לנו facebook מפות RSS
שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
עמוד הבית
כללימוקד עירונירישוי עסקיםאיכות הסביבהחופיםתברואה, פיקוח וחניהאחזקהנטיעותמינהלות הרבעיםתחבורה ירוקה

פריטי רישוי חדשים שלא היו טעוני רישוי בעבר

פרטים טעוני רישוי שלא היו טעוני רישוי וכעת נדרשים ברישיון עסק כגון רשימת 9 פריטי רישוי חדשים אשר נוספו לצו ועוד 4 פריטי רישוי חדשים (הטבלה המובאת כאן לנוחיותכם בלבד, הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בצו רישוי עסקים):

   הפריט החדש

 1.3 ד'  תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - הרכבת ציוד רפואי
 1.5 ג'  מעבדות לא רפואיות - מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין
 7.7 י'  עינוג ציבורי - יריד מזון

 8.4 ד'

 הסעת נוסעים - תחנת רכבת תת קרקעית
 8.12  מרכז תחזוקה לרכבות
 10.10 ז'  חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים
 10.14 ז'  מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - גריטתם
 10.20  פלסטיק ומוצריו - ייצור, עיבוד, מיחזור
10.21 נייר ומוצריו - ייצור

פריטים שנוספו לפריט קיים

1.4 א' טיפולים לא רפואיים בגוף האדם - מכון שיזוף
8.4 ב' הסעת נוסעים - תחנת רכבת מרכזית
3.2 ד' בעלי חיים, לרבות ימיים - העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר
3.2 ה' בעלי חיים, לרבות ימיים - גז

בעל עסק שהפך להיות טעון רישוי בעקבות הצו החדש, נדרש להגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 יום (קרי, עד 4 במאי 2014), ועד להחלטת רשות הרישוי. בבקשה רואים אותו כבעל היתר זמני. תוקף הרישיון בסוגי עסקים חדשים אלה הינו לפי הצו החדש.
בעל עסק יקר, אם הינך מחזיק עסק אשר מהות העסק מן המפורטים ברשימה מעלה יש לפנות אל מחלקת רישוי עסקים לצורך פתיחת הליך רישוי עסק!

 

 

כל הזכויות שמורות © 2011 עיריית אשדוד  עיצוב אתר: NivDesign  נבנה ע"י החברה לאוטומציה
לעמוד הבית  |  הפוך לעמוד הבית  |  הוסף למועודפים  |  הצהרת פרטיות  |  זכויות  |  הדפסה  |  שלח לחבר  |  צור קשר