אשדוד - דף הבית
התושב במרכז
  העשייה העירונית
כתוב לנו facebook מפות RSS
שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
עמוד הבית
כללימוקד עירונירישוי עסקיםאיכות הסביבהחופיםתברואה, פיקוח וחניהאחזקהנטיעותמינהלות הרבעיםתחבורה ירוקה

פריטי רישוי שפוצלו מפריטים קיימים

להלן רשימת פריטים שפוצלו מפריטים קיימים והוספו לצו החדש (הטבלה המובאת כאן לנוחיותכם בלבד, הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בצו רישוי עסקים):

 הפריט המעודכן הפריטים שאוחדו מהות (האיחוד מודגש)

 2.3

2.3 א', ב' פחם לסוגיו - הכנה, עיבוד ואחסון
 3.3 ב' 3.3 ב', ג' הדברה - הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים.
 3.4 א' 3.4 א', ב' חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - ייצורם, אריזתם, אחסונם
 3.5 ב' 3.5 ב', ג', ד', ה' משון לבעלי חיים - אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
 4.4 ב' 4.4 ב', ג', ו' בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם - פירוקם, עיבודם, גירומם - ביכולת ייצור העולה על 5 טון ליום
 4.4 ז' 4.4 ב', ג', ו' בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם - פירוקם, עיבודם, גירומם - ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום
 4.7 ב', ד' 4.7 ב' 6.10 א' מזון, לרבות משקאות - מכירתו - מרכול... לרבות משלוח מזון
 5.1 ג' 5.1 ב', ג', ו' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומוסטציה, שריפתה
 5.3 א' 5.3 א', ב' שפכים וקולחין - עיבודם, טיהורם, אחסונם


10 פריטי רישוי שפוצלו מפריטים קיימים מהצו הקודם ולהם פריט מעודכן בצו החדש. סוגי עסקים רואים את בעליהם כמי שיש להם רישיון עסק או היתר זמני לפי המספר הסידורי בצו החדש. אך לעניין תוקף הרישיון, יחול המספר הסידורי הקודם לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995, כל עוד תוקף הרישיון בצו החדש לא נכנס לתוקף. 

 

 

כל הזכויות שמורות © 2011 עיריית אשדוד  עיצוב אתר: NivDesign  נבנה ע"י החברה לאוטומציה
לעמוד הבית  |  הפוך לעמוד הבית  |  הוסף למועודפים  |  הצהרת פרטיות  |  זכויות  |  הדפסה  |  שלח לחבר  |  צור קשר