אשדוד - דף הבית
התושב במרכז
  העשייה העירונית
כתוב לנו facebook מפות RSS
שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
עמוד הבית
כללימוקד עירונירישוי עסקיםאיכות הסביבהחופיםתברואה, פיקוח וחניהאחזקהנטיעותמינהלות הרבעיםתחבורה ירוקה

שירותי אשפה  

שירותי האשפה בעיר מבוצעים על ידי קבלני משנה הפועלים בשלוש גזרות בעיר:
 1. גזרה מערבית (רחוב בני ברית מערבית).
 2. גזרה מזרחית (רחוב בני ברית מזרחית).
 3. אזורי תעשייה: קלה, צפונית וכבדה.

על מנת להבטיח את מנוחת התושבים נקבעה שעת תחילת פינוי האשפה ל-06:00 בבוקר.
התושבים מתבקשים לסייע בשמירת הניקיון, להקפיד על שקיות אשפה סגורות היטב ולא קרועות ולהשליכן לתוך מיכלי האצירה ולא מסביבם.
ברחבי העיר ובאזורי התעשייה מוצבים מכולות, עגלות, פחי אשפה וטמוני קרקע המפונים שלוש פעמים בשבוע, ובעת הצורך אף יותר.

התפקיד העיקרי

 • פיקוח על עבודת קבלני פינוי האשפה בריקון מיכלי האצירה כשירות לתושב.
 • פיקוח למניעת מפגעי תברואה.
 • פיקוח ויישום הדרישות לביצוע בהתאם לחוזה ההתקשרות של הקבלנים מול העירייה.
 • טיפול בתלונות מוקד 106.

 מיחזור

ברחבי העיר הוצבו מתקני מיחזור מסוגים שונים:

 • מיכלים המיועדים למיחזור בקבוקים - מפונים פעמיים בחודש.
 • כלובי קרטון ופלסטיק - מפונים פעמיים בחודש.
 • מיכלי נייר - מפונים פעמיים בחודש.

 טופס 4

אנו מוסמכים לאשר את התוכניות המוגשות לוועדה המקומית בשלב התכנון לבניית בניין מגורים/ תעשייה/ מסחר וכו', אנו מאשרים על פי שלב התכנון.

 חוק עזר להוצאת אשפה

 • בעל בניין חייב להתקין בבניין או בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח. הוא חייב להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, וזאת על פי דרישת המפקח ובמסגרת הזמן שיקבע.
 • לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור, ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
 • לא ישים אדם זבל, פסולת או חומרי בניין לתוך כלי אשפה.

היקף הפעילות

 • התקנת טמוני קרקע.
 • ביצוע מוקדי מיחזור.
 • פיזור מכולות במקומות בעייתיים שלא ניתן להתקין טמוני קרקע.
 • פינוי מיכלים למיחזור בקבוקים.
 • הרכבת כלובי קרטון.
 • הצבת מיכלים למיחזור נייר.
 • החלפת כלי אצירה ישנים והעברתם לגריטה לטובת טמוני קרקע.
 • בדיקות לטופס 4 - מבוצעות בדיקות על מנת לקבוע את סוג כלי האצירה המתאים למתן טופס 4.

 

;#;#
כל הזכויות שמורות © 2011 עיריית אשדוד  עיצוב אתר: NivDesign  נבנה ע"י החברה לאוטומציה
לעמוד הבית  |  הפוך לעמוד הבית  |  הוסף למועודפים  |  הצהרת פרטיות  |  זכויות  |  הדפסה  |  שלח לחבר  |  צור קשר