אשדוד - דף הבית
אשדוד,
   העיר הישראלית
Instagram כתוב לנו facebook מפות RSS
שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
עמוד הבית

המינהל הכללי 

המינהל חולש על כל מערכות העיריה. הוא כולל את הלשכה המשפטית, לשכת מבקר העירייה, דובר העיריה והמחלקה ליחסי ציבור, אגף משאבי אנוש, מחלקת המזכירות, מחלקת מכרזים, מחלקת בניין העירייה, מחלקת משק ורכב, מחלקת, יחידת המיחשוב, מחלקת הדרכה, מחלקת בטיחות, היחידה לקשרים בינלאומים, מועצת נשים עירונית והמחלקה לתרבות הדיור.

בראש המינהל עומדת המשנה למנכ"ל, הגב' דינה בר אולפן.

בעלי תפקידים במינהל

ערוךתיאורמסנן
 עירייתאשדוד
מרכזייה
08-8545454
0
הכללי
 ד"ר יחיאללסרי
ראש העיר
08-8545000mailto:yechiel@ashdod.muni.il
10,000
הכללי
 שמואלדוד
יועץ תקשורת
08-8545024mailto:shmueld@ashdod.muni.il
10,030
הכללי
 שנימונק
מתאמת לו"ז ראש העיר
08-8545125mailto:shanimu@ashdod.muni.il
10,120
הכללי
 איריסאקנין
מזכירה בלשכת ראש העיר
08-8545005mailto:iris@ashdod.muni.il
10,150
הכללי
 אמיליבר און
רכזת פניות ציבור בלשכת ראש העיר
08-8545168mailto:emili@ashdod.muni.il
10,180
הכללי
 מיכלאורן
מזכירת לשכת ראש העיר
08-8545872mailto:michalhe@ashdod.muni.il
10,210
הכללי
 ליטלשריקי-לובטון
מזכירת לשכת ראש העיר
08-8545003mailto:litalL@ashdod.muni.il
10,240
הכללי
 סיוןקרוצי
רכזת אירועים וטקסים בלשכת ראש העיר
08-8545873mailto:sivank@ashdod.muni.il
10,270
הכללי
 בוריסגיטרמן
ממלא מקום ראש העיר
08-8545007mailto:giterman@ashdod.muni.il
10,300
הכללי
 יבגניהשגלמן
עוזרת ממלא מקום ראש העיר מר בוריס גיטרמן
08-8545277mailto:genias@ashdod.muni.il
10,330
הכללי
 קלודיןזיני
מנהלת לשכה ממ"ק ראש העיר מר בוריס גיטרמן
08-8545004mailto:klodin@ashdod.muni.il
10,360
הכללי
 עמרםכנפו
ממלא מקום ראש העיר
08-8545008mailto:amram@ashdod.muni.il
10,390
הכללי
 יחיאל שיטרית
עוזר ממ"ק ראש העיר מר עמרם כנפו
08-8545010mailto:yechielshi@ashdod.muni.il
10,420
הכללי
 יעלבן חמו
מנהלת לשכת ממ"ק ראש העיר מר עמרם כנפו
08-8545009mailto:Yaelb@ashdod.muni.il
10,450
הכללי
 מרדכיליברמן
סגן ראש העיר
08-8545098mailto:liberman@ashdod.muni.il
10,480
הכללי
 משהגשייד
עוזר לסגן רוה"ע מר ליברמן מרדכי
08-8545112mailto:mosheg@ashdod.muni.il
10,510
הכללי
 מירישיינשיינדר
מזכירת סגן רוה"ע מר ליברמן מרדכי
08-8545093mailto:mirishin@ashdod.muni.il
10,540
הכללי
 ולדימירגרשוב
סגן ראש העיר
08-8545063mailto:gershov2@ashdod.muni.il
10,630
הכללי
 ולנטינהמיטניק
מזכירת סגן ראש העיר
08-8545064mailto:valentina@ashdod.muni.il
10,660
הכללי
 אילןבן עדי
מנכ"ל העירייה
08-8545017mailto:ben-adi@ashdod.muni.il
10,690
הכללי
 אילניתהראל
עוזרת מקצועית למנכ"ל
08-8545343mailto:ilanith@ashdod.muni.il
10,720
הכללי
 אושרתעייש
מנהלת לשכת מנכ"ל
08-8545875mailto:oshrat@ashdod.muni.il
10,750
הכללי
 דינהבר אולפן
המשנה למנכ"ל העירייה
08-8545015mailto:barulfan@ashdod.muni.il
10,780
הכללי
 רויטלכהן
עוזרת מקצועית למשנה למנכ"ל
08-8545876mailto:revitalc1@ashdod.muni.il
10,810
הכללי
 ליזהתורג'מן
עוזרת למשנה למנכ"ל
08-8545015mailto:lizat@ashdod.muni.il
10,840
הכללי
 שירןשטרית
מזכירת המשנה למנכ"ל
08-8545021mailto:shirans@ashdod.muni.il
10,870
הכללי
 אדיבן חמו
דובר העירייה
08-8545051mailto:edi@ashdod.muni.il
10,900
הכללי
 שושנהלחיאני
מזכירת דובר העירייה
08-8545052mailto:shoshl@ashdod.muni.il
10,930
הכללי
 משהדרור
מנהל יחסי הציבור
08-8545049mailto:mdror@ashdod.muni.il
10,960
הכללי
 לימוראטיאס
מזכירת מנהל יחסי הציבור
08-8545078mailto:limorat@ashdod.muni.il
10,990
הכללי
 עו"ד רוניעמיר
היועץ המשפטי לעירייה
08-8545039mailto:ronia@ashdod.muni.il
11,020
הכללי
 לאהאלישע
מנהלת הלשכה המשפטית
08-8545034mailto:leaa@ashdod.muni.il
11,050
הכללי
 שלמהבן עזרא
מבקר העירייה
08-8545047mailto:shlomob@ashdod.muni.il
11,080
הכללי
 אסתריפרח
מזכירת מבקר העירייה
08-8545048mailto:etif@ashdod.muni.il
11,110
הכללי
 אריהאיטח
קב"ט העירייה
08-8650771mailto:arieit@ashdod.muni.il
11,140
הכללי
 רותבן יעקב
מזכירת קב"ט העירייה
08-8650771mailto:rutib@ashdod.muni.il
11,170
הכללי
 זאבליברמן
מפקד משמר האזרחי
08-8521144
11,200
הכללי
 עליזהכהן
מזכירת המשמר האזרחי
08-8521144
11,230
הכללי
 קרולצרויה
מנהלת מדור מכרזים
08-8545043mailto:karol@ashdod.muni.il
11,260
הכללי
 מרינהרוגטניק
מנהלת מחלקת קליטה
08-8563184mailto:Klita1@ashdod.muni.il
11,290
הכללי
 דנימנגיסטו
מנהל מוקד קליטה - מוקד שכונתי
08-8676296
11,320
הכללי
 מקונןמלסה
רכז/תעסוקה במוקד שכונתי
08-8676296
11,350
הכללי
 אהובהוונדה
מזכירת המוקד השכונתי
08-8676296
11,380
הכללי
 לימורברבי
מזכירת מועצת נשים
08-8545240mailto:limorb@ashdod.muni.il
11,440
הכללי
 אילניתאלימלך
מנהלת יחידת בטיחות בדרכים
08-8543979mailto:ilanitel@ashdod.muni.il
30,620
חינוך
 ראובןפרידון
מנהל אגף משאבי אנוש
08-8545059mailto:freedon@ashdod.muni.il
11,500
הכללי
 שלמהשושן
מנהל אגף משאבי אנוש במינהל החינוך
08-8545062mailto:shushan@ashdod.muni.il
11,530
הכללי
 עליזהחסידים
מזכירת אגף משאבי אנוש
08-8545061mailto:alizah@ashdod.muni.il
11,560
הכללי
 שרהבן חמו
מזכירת אגף משאבי אנוש
08-8545060mailto:sarab@ashdod.muni.il
11,590
הכללי
 שלמהדהן
מנהל מחלקת הדרכה
08-8545095mailto:shlomo@ashdod.muni.il
11,620
הכללי
 אביטלוקנין
מזכירת מחלקת הדרכה
08-8545095mailto:avitalv@ashdod.muni.il
11,650
הכללי
 יוסיבן סימון
מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע
08-8545094mailto:bensimon@ashdod.muni.il
11,680
הכללי
 יהודיתאבודרהם
מנהלת מחלקת מוקד תמיכה ושירות לקוחות
08-8545200mailto:yeudit@ashdod.muni.il
11,710
הכללי
 אוסנתבנלולו
מנהלת מחלקת תרבות הדיור
08-8545362mailto:osi@ashdod.muni.il
11,740
תפעול
 יהודיתסולטן
מזכירת מחלקת תרבות הדיור
08-8545361mailto:yehudits@ashdod.muni.il
11,770
הכללי
 שלומידבדה
מנהל מחלקת בטיחות עובדים
08-8519132mailto:shlome@ashdod.muni.il
11,860
הכללי
 איזבלהלנדברט
מזכירת מחלקת בטיחות
08-8519130mailto:bela@ashdod.muni.il
11,890
הכללי
 איתמררז
מנהל בניין העירייה
08-8545463mailto:itamar@ashdod.muni.il
11,920
הכללי
 מרבדדיה
מזכירת מנהל בניין העירייה
08-8545566mailto:merav@ashdod.muni.il
11,950
הכללי
 אדיתעמר
מזכירת מנהל משק רכב
08-8545566mailto:edit@ashdod.muni.il
12,010
הכללי
 שמעוןלסרי
מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל שירותים חברתיים
08-8545072mailto:shimonl@ashdod.muni.il
40,130
רווחה
 שונטלפירוז
מזכירת מחלקת מזכירות
08-8545067mailto:shontal@ashdod.muni.il
12,070
הכללי
 אריאלהרוזנטל
מנהלת קשרי חוץ
08-8545005mailto:arielar@ashdod.muni.il
12,100
הכללי
 שלמהרוטנברג
ראש מינהל תפעול
08-8545256mailto:shlomor@ashdod.muni.il
20,000
תפעול
 רומהאורן
עוזר מקצועי לראש מינהל תפעול
08-8545268mailto:romao@ashdod.muni.il
20,030
תפעול
 איבון-גליתבן שטרית
מזכירות מינהל תפעול
08-8545254mailto:evon@ashdod.muni.il
20,060
תפעול
 יעלדדון
מזכירה במינהל תפעול
08-8545253mailto:Yaeld@ashdod.muni.il
20,090
תפעול
 מיקי אסולין
מנהל אגף תברואה
08-8634861mailto:mikiasulin@ashdod.muni.il
20,120
תפעול
 דבורהשילון
מזכירת אגף תברואה
08-8634861mailto:dvorash@ashdod.muni.il
20,150
תפעול
 יהודהשמעוני
מנהל מח' שירותי ניקיון
08-8634890mailto:yooda@ashdod.muni.il
20,180
תפעול
 שולהבן יהודה
מזכירת מח' שירותי ניקיון
08-8634890mailto:shulaby@ashdod.muni.il
20,210
תפעול
 יניבשטיוי
מנהל מח' שירותי אשפה
08-8634887mailto:yanivsht@ashdod.muni.il
20,240
תפעול
 אוסנתאיתן
מזכירת מחלקה
08-8634887mailto:osnate@ashdod.muni.il
20,270
תפעול
 משהבנימין
מנהל מח' פיקוח עירוני
08-8634865mailto:benibe@ashdod.muni.il
20,300
תפעול
 לינדהאלקובי
מזכירת מח' פיקוח עירוני
08-8634865mailto:linda@ashdod.muni.il
20,330
תפעול
 יעקבפלאצ'י
מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה
08-8545258mailto:yakovf@ashdod.muni.il
20,340
תפעול
 שולהאליהו
מזכירת מח' רישוי עסקים
08-8545258mailto:shulael@ashdod.muni.il
20,380
תפעול
 מוטיהרוש
מנהל מחלקת הדברה
08-8560072mailto:motihr@ashdod.muni.il
20,420
תפעול
 יוסילרר
מנהל אגף נטיעות
08-8545251mailto:yosil@ashdod.muni.il
20,450
תפעול
 עליזהפחימה
מזכירת אגף נטיעות
08-8545250mailto:alizaf@ashdod.muni.il
20,480
תפעול
 גרשוןשטילמן
סגן מנהל אגף נטיעות
08-8545245mailto:gershon@ashdod.muni.il
20,510
תפעול
 רוניתאקריש
מזכירת מחלקה
08-8545247mailto:ronit@ashdod.muni.il
20,540
תפעול
 ברוריהבן חמו
מזכירת מחלקת אחזקת גנים
08-8545249mailto:bar@ashdod.muni.il
20,600
תפעול
 ורג`ילדפינויו
מנהל מחלקת נטיעות פיתוח
08-8545248mailto:gil@ashdod.muni.il
20,630
תפעול
 לורןמלכה
מזכירת מחלקת נטיעות פיתוח
08-8545102mailto:lorenm@ashdod.muni.il
20,660
תפעול
 בנימיןיעקובי
סגן מנהל מחלקת נטיעות פיתוח
08-8545102mailto:rinab@ashdod.muni.il
20,690
תפעול
 דודדבש
מנהל המוקד העירוני
08-8545499mailto:davidd@ashdod.muni.il
20,720
תפעול
 זהבהסבג
מזכירת המוקד העירוני
08-8545498mailto:zehavas@ashdod.muni.il
20,750
תפעול
 רינהסבח
מזכירה במוקד עירוני
08-8545498mailto:rinas@ashdod.muni.il
20,780
תפעול
 יוסףענטבי
סגן מנהל המוקד העירוני
08-8545497mailto:yosia@ashdod.muni.il
20,810
תפעול
 אבירםעמר
סגן מנהל המוקד העירוני
08-8545496mailto:aviram@ashdod.muni.il
20,840
תפעול
 אבייצחק
מוקדן ראשי במוקד העירוני
08-8545252mailto:avii@ashdod.muni.il
20,870
תפעול
 רקפתוקנין
מזכירת אגף לוגיסטיקה במינהל שירותים חברתיים
08-8545160mailto:rakefet@ashdod.muni.il
40,135
רווחה
 אריהתורג'מן
סגן מנהל אגף החופים
08-6497386mailto:ariet@ashdod.muni.il
20,960
תפעול
 תמיבוסקילה
מזכירת סגן מנהל אגף החופים
08-6497204mailto:tamib@ashdod.muni.il
20,990
תפעול
 ג'קימלכה
מנהל אגף ניקיון בחופים
08-6489584mailto:jaky@ashdod.muni.il
21,020
תפעול
 יפיםאייזנברג
מנהל אגף אחזקה
08-8545349mailto:efim@ashdod.muni.il
21,080
תפעול
 הלןפולאדי
מזכירות סגן מנהל אגף מחלקת אחזקה
08-8545346mailto:helen2@ashdod.muni.il
21,110
תפעול
 אליליש
מנהל מחלקת כבישים ומדרכות בעיר
08-8545351mailto:elila@ashdod.muni.il
21,170
תפעול
1 - 100 הבא
;#;#
מבזקים
23/5/17
החווה החקלאית באשדוד, בשיתוף קק"ל
23/5/17
ה-BLIND DAY הוא יום המודעות לקהילת האנשים
23/5/17
חלק לא מבוטל מתושבי העיר שוכרים ומשכירים
23/5/17
"אשדוד בסימן קריאה" הוא יום
22/5/17
אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר:
22/5/17
האקתון של 24 שעות התקיים במרכז הצעירים
22/5/17
תחרות השופ ריוט המתסיסה את צעירי אירופה,
22/5/17
בשבוע הקרוב, כשברקע סימנים לשינויים
22/5/17
ליאור שמיר, תלמיד כיתה י' במקיף ג',
15/5/17
לאחר שזכתה במקום הראשון הארצי מבין הערים
<>
אבגדהוש
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

ארנונה מקוון

צו ארנונה

באנר מדיטרנה


 

כל הזכויות שמורות © 2011 עיריית אשדוד  עיצוב אתר: NivDesign  נבנה ע"י החברה לאוטומציה
לעמוד הבית  |  הפוך לעמוד הבית  |  הוסף למועודפים  |  הצהרת פרטיות  |  זכויות  |  הדפסה  |  שלח לחבר  |  צור קשר