אשדוד - דף הבית
אשדוד,
   העיר הישראלית
Instagram כתוב לנו facebook מפות RSS
שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
עמוד הבית

 

תוצאות סופיות

חלוקת מנדטים לסיעות.xls

תוצאות הצבעה לסיעות לפי קלפיות.xls

 תוצאות הצבעה למועמדים לפי קלפיות.xls

________________________________________

 

 

ספירת קולות החיילים ומוגבלי הניידות

מחר יום חמישי 24/10/2013 נקיים את בדיקת וספירת הקולות של המצביעים במעטפות כפולות.

התהליך מורכב מבדיקה מקדימה שהמצביע מימש את זכותו להצביע פעם אחת בלבד באמצעות בדיקת האלפון הרלוונטי. רק משנמצא כי אכן כך, המעטפה החיצונית נפתחת ותכולתה -  מעטפה לבנה ומעטפה צהובה משולשלות לקלפי נעולה.    

מיד עם סיום הבדיקה תתכנס ועדת הקלפי שמונתה לצורך ספירת קולות החיילים, לספירת תוכן המעטפות בדיוק כפי שמבוצע בקלפי רגילה, ולרישום פרוטוקול. 

חברי ועדת הבחירות המעוניינים לצפות בתהליך הבדיקה מוזמנים להגיע לחדר הישיבות בקומה 5 בבית העירייה בשעה 08:45.

על המועד המדויק של הספירה תבוא הודעה נפרדת בהתאם לסיום תהליך הבדיקה.

פרטים נוספים בטלפון 08-8545021/15.

_________________________________

 

תושבי אשדוד הנכבדים!

הבחירות לבחירת ראש העיר ולבחירת 27 חברי מועצת העירייה יתקיימו ביום שלישי, י"ח בחשון תשע"ד  22.10.2013. בספר הבוחרים של אשדוד כלולים כ–173,574 תושבים בעלי זכות הצבעה שלרשותם יוצבו 291 קלפיות במוסדות ציבור ובמוסדות חינוך ברחבי העיר.

הבחירות הינן הליך דמוקרטי מן המעלה הראשונה, בסופו ייבחרו ראש העיר וחברי מועצת העיר אשר יטפלו בפיתוחה, בקידומה ובניהולה השוטף של אשדוד, בחמש השנים הבאות. מטעם זה הם גם אלה אשר יקבעו להלכה ולמעשה את איכות חיינו בתקופה האמורה.

אני קורא לכל תושבת ולכל תושב להשתתף  בהליך הדמוקרטי והחשוב הזה - לבוא ולהצביע. באופן מיוחד אני פונה לתושביה הצעירים של העיר בבקשה לגלות מעורבות וליטול חלק בהליך הדמוקרטי.

עד ליום הבחירות, ינהלו הרשימות והמעומדים למועצה ולראשות העיר מסע הסברה ותעמולה כדי לזכות בתמיכת בעלי זכות הבחירה. זוהי תקופה רגישה במיוחד בה נדרשים כולנו לנהוג באיפוק ולכבד את דעתו של האחר, על מנת שהמרקם האנושי, הרב–גוני והרב–עדתי באשדוד ימשיך להתקיים בהרמוניה, בכבוד הדדי ובסובלנות.

בברכת מעורבות בהליך הדמוקרטי והשתתפות בהצבעה.                     

דני בן אבו

יו"ר ועדת הבחירות באשדוד

______________________________________________________________________________________________________

בוחרים ומועמדים יקרים,

יום הבחירות לרשויות המקומיות ייערך ביום שלישי י"ח בחשוון התשע"ד, 22 באוקטובר 2013. בעלי זכות הבחירה, מוזמנים לבוא אל הקלפיות הפזורות ברחבי העיר, לממש את זכותכם הדמוקרטית ולהצביע.

במטרה להבטיח הליך בחירות תקין, יפורסם כאן, עד ליום הבחירות, המידע הרלוונטי למועמדים ולבוחרים.

בואו להצביע ולהשפיע.


עו"ד גבי כץ

מנהל הבחירות בעיריית אשדוד

__________________________________________________________________________________________

  

 

הודעות מנהל הבחירות

בעלי תפקידים בקלפיות.pdf

רשימות מועמדים 2013.pdf

מודעה בדבר קולות פסולים.pdf

מודעה בדבר אופן ההצבעה.pdf

הרכב וסמכויות ועדת הקלפיpdf.pdf

רשימת קלפיות לבעלי מוגבלויות.pdf

דוגמאות פתקי הצבעה  2013.pdf

שמות ואותיות הסיעות.pdf

_____________________________

ריכוז קלפיות

ריכוז קלפיות מעודכן 8.10.13.xls

ריכוז קלפיות  אשדוד 2013.xls

_____________________________

התקשרות בין רשימות

הסכמי עודפים.pdf

הודעת התקשרות בין רשימות  מועמדים.pdf

הודעת ביטול התקשרות בין רשימות מועמדים.pdf

_____________________________

עדכון לעניין הגשת הרשימות

להזכירכם, מועדי הגשת הרשימות למועצה ולרשות המקומית יחולו ביום ב' 16/9/12 מן השעה  9:00 עד השעה 11:00 וביום ג'  17/9/13 מן השעה 15:00 עד השעה 21:00.

מועמדים שיגיעו אחרי שעות הקבלה, לא יתקבלו.

לעניין חלוקת מספרי התורים:

חלוקת מספרי תורים ליום ב' 16/9/13

יתקיימו ביום ראשון 15/9/13 מן השעה 16:00 ועד השעה 19:00.

ובנוסף ביום ב' 16/9/13 מן השעה 8:00 ועד השעה 11:00.

חלוקת מספרי תורים ליום ג' 17/9/13

יתקיימו ביום ג' מן השעה 10:00 ועד השעה 21:00.

_____________________________

חלוקת מספרים להגשת רשימות

מובא בזה לידיעת המתמודדים כי על מנת לשמור על סדר הגשת הרשימות למנהל הבחירות, יחולקו מספרי תורים לבאים. חלוקת המספרים תתקיים בלשכת המשנה למנכ"ל העירייה, בקומה 5 בבית העירייה – מיום ראשון, י"א בתשרי תשע"ד 15/9/2013 החל מן השעה 16:00 ועד השעה 19:00. ביום שני בין השעות 8:00-17:00 וביום שלישי בין השעות 8:00-20:45. סיום מועד ההגשות - ביום שלישי, י"ג בתשרי תשע"ד 17/9/2013 בשעה 21:00.

מגישי הרשימות מתבקשים לשמור על הסדר ולנהוג בסבלנות בעת ההמתנה לתורם.

יחד, נשמור על מערכת בחירות הוגנת ומסודרת

נא לשים לב – בעמוד זה מפורסמת רשימת האותיות התפוסות ובאי-כח הסיעות לקבלת אישוריהם לשימוש באותיות. יש להקפיד ולהגיע עם אישור שימוש חתום על ידי בא כח הסיעה המאשרת.

כמו כן, חשוב לעקוב בקפדנות אחר ההסברים בחוברת הגשת המועמדים ולפעול בהתאם להנחיות.

בהצלחה לכולם!

______________________________

הבהרה בנוגע לאותיות

בהמשך לשאלות בנדון, להלן הבהרה בנוגע להגשת אישור באי כוח הרשימות לעניין שימוש באותיות של הרשימה: ניתן להגיש את האישור כפי שנשלח בפקס אולם יש להקפיד שהאישור יהיה חתום על ידי בא כוח הרשימה המאשרת, באופן ברור וקריא.

התקשרות עם רשימות מועמדים.pdf

האותיות וכינויי הרשימות במועצה היוצאת.pdf

באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.pdf

הדיון והנוהג לגבי שילוט תעמולה.pdf

אופן הגשת עירבון.pdf

שימוש באות מאותיות סיעה בכנסת.pdf

‏‏אותיות תפוסות ואותיות פנויות.pdf

הגשת רשימות מועמדים.pdf 

 

עבודה ביום הבחירות

טופס הגשת מועמדות למזכירי ועדת קלפי

טופס הגשת מועמדות לסדרני קלפי 

 

קישורים

בחירות לרשויות המקומיות - באתר משרד הפנים

ציר זמן - בחירות לרשויות המקומיות, 2013

שאלות נפוצות בנוגע לבחירות ברשויות המקומיות

חוזרי המפקח על הבחירות

 

 

זימון לישיבות ופרוטוקולים

פרוטוקול - ועדת בחירות מס 3.pdf

הזמנה לוועדת בחירות - 3.pdf

פרוטוקול - ועדת בחירות מס 2.pdf

הזמנה לוועדת בחירות - 2.pdf

פרוטוקול - ועדת בחירות מס 1.pdf

פורוטוקול -  הצבת שלטים חוקיים בתעמולת בחירות.pdf 

 

 

הודעות כלליות

עזרה במילוי מחברות הגשה

על מנת להקל על הגשת המועמדויות לראשות העיר ולמועצת העיר באמצעות המחברות הייחודיות שחולקו לשם כך, ניתן להתייעץ עם מנהל הבחירות, עו"ד גבי כץ – בטרם הגשתם. הייעוץ ייתנן בין התאריכים 9/9/2013 (יום ב') לבין 13/9/2013 (יום ה'), כולל. פגישת ייעוץ אישית ניתן לקבוע במשרדי מנהל הבחירות בטל' 08-8545884. נצלו את האפשרות להגשת מועמדויות ללא תקלות.

הגשת מועמדויות לבחירות

מועמדויות לראשות העיר ולמועצת העיר חובה להגיש על גבי חוברות ייעודיות המונפקות על ידי המפקח הארצי על הבחירות – בלבד.

את החוברות ניתן לקבל במשרדו של מנהל הבחירות לעיריית אשדוד, עו"ד גבי כץ, בקומה 5 של בית העירייה מיום חמישי 15/8/2013, בשעות פעילות העירייה.

הסברים לגבי מילוי החוברות ניתן לקבל אצל מנהל הבחירות או מי מטעמו ביום חמישי 22/8/2013 בין השעות 10:00-13:00.

______________________________________________

 

הבהרה בנוגע להצבת שלטי תעמולה

לנציגי הרשימות  שלום רב.

בישיבה  בנושא הצבת שלטי תעמולת בחירות, חולקה לכם מפה ובה ציון המקומות בהם ניתן להציב שילוט מטעם הרשימות. כמו כן צוין שרשימת המיקומים תתעדכן  ותורחב בהתאם לבקשות שיגיעו מהשטח, ככל שלא תהייה מניעה לאשר.

בהתאם לכך, אנו מעלים מפה מעודכנת עם הרחבת המיקומים המותרים להצבת שילוט מטעם הרשימות (ראו גם רשימה).

למען הסר ספק, במיקומים אלה, מותר לרשימות לשים שילוט מטעמן בנוסף לשלטים של ועדת הבחירות ובלבד שלא יוצבו באופן המסתיר את שלטי ועדת הבחירות או של רשימה אחרת.

לאור האירועים המצערים של השחתת שלטי בחירות, אנו מוצאים לנכון לקרוא לכל המתמודדים ופעיליהם - לכבד את הכללים, לנהל מערכת בחירות הוגנת ולשמור על חזות העיר.

_______________________________________________

 

איסור על קיום תעמולת בחירות בפסטיבל הים התיכון

מובאות בזה לידיעת הציבור הנחיות משטרת ישראל  האוסרות על קיום תעמולת בחירות במתחם פסטיבל הים התיכון, שיתקיים בימים שלישי ורביעי, ז'-ח' באלול תשע"ג 13-14/8/2013.

בהתאם להנחיות, לא תותר קיומה של תעמולת בחירות במתחם הפסטיבל כולו לרבות במעברים ובדרכי גישה מפוקחות על ידי המשטרה.

________________________________________________

 

שלטים להצבת פרסומים מטעם המתמודדים

מובא בזה לידיעת המתמודדים במערכת הבחירות לעיריית אשדוד כי לוח פרסום מס' 17, כמופיע במפת התקנת לוחות הפרסום ואשר תוכנן לעמוד ברח' שמעון בן שטח בקרבת גדר של אלתא – מבוטל בזה.

לאור זאת, חל איסור על התקנת לוחות מכל סוג שהוא, במקום המצוין.

________________________________________________

שלטים להצבת פרסומים מטעם המתמודדים, מוצבים ברחבי העיר בהתאם למפה שחולקה לנציגי הסיעות (לרשימת המיקומים, יש ללחוץ כאן).  

יצויין, כי על שלטים אלה ניתן להציב מודעות – בהתאם לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), סעיף 10 א' - בגודל שאינו עולה על 50X70 ס"מ. שלטים החורגים מן הגודל המותר על פי החוק, יוסרו.

 

    

 

 

 

;#;#
כל הזכויות שמורות © 2011 עיריית אשדוד  עיצוב אתר: NivDesign  נבנה ע"י החברה לאוטומציה
לעמוד הבית  |  הפוך לעמוד הבית  |  הוסף למועודפים  |  הצהרת פרטיות  |  זכויות  |  הדפסה  |  שלח לחבר  |  צור קשר