image

סיירת בסרט

מי לא מכיר את הפרסומת בטלוויזיה "לפנק לפנק...", גם ברשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד מכירים אותה ואף הרימו את הכפפה ופינקו את מתנדבי סיירת סבא-בא וסיירת הורים לרגל חודש הקשיש המצוין בנובמבר.

תאריך: 03-12-2018

image

עשרות ממתנדבי הרשות יחד עם רכז הסיירות העירוני מר שי נקש יצאו בראשון אחרון לפתיחת פסטיבל הסרטים החברתיים ה-4 שהתקיים בלוד. המתנדבים זכו להיות הראשונים שצפו בסרט "פרא אציל" שהוקרן בהקרנת טרום בכורה. הסרט פתח את הפסטיבל ומתנדבי הרשות הוזמנו כחלק משיתופי הפעולה הרחבים של מנכ"לית הרשות הגב' סימונה מורלי עם גורמי חוץ.

ברשות יודעים כי להעשרה ולהעצמה אישית של המתנדבים, חשיבות גדולה היות והמשאב האנושי הינו גורם המצריך את הרגישות הרבה ביותר במבנה הארגונים בהם פועלים מתנדבים וכאשר טוב ונעים למתנדב הוא מגיע לפעילות ומצרף חברים לאותה פעילות התנדבותית.

"היה ערב מעניין ומרגש מאוד!" כך סיכמו את הפעילות והסרט מספר מתנדבים בשיח עם רכז  הסיירת שי נקש המלווה אותם כבר שנה שביעית. שי מספר כי הפינוק של המתנדבים והשימור אינו מסתיים באירוע הזה - בשישי בדצמבר צפוי פינוק נוסף וגדול יותר למתנדבי הרשות והוא ערב ההוקרה השנתי של המתנדבים בו הרשות והעיר מודה לעשרות ממתנדבי סיירת ההורים וסיירת סבא-בא על תרומתם והתנדבותם לאורך כל השנה.

להצטרפות לסיירות הרשות ניתן לפנות לשי, רכז סיירות הורים עירוני 054-3220939.

 

 

close