image

באשדוד רוכבים באחריות

רכיבה על אופניים הפכה זה מכבר לטרנד לאומי ועל פי התחזיות מגמה זו תלך ותתרחב בשנים הבאות, הן בשל היתרונות הבריאותיים והן בשל היות האופניים לכלי רכב בעל ניידות גבוהה ובלתי מוגבלת, זול וזמין. יחד עם זאת, אנו עדים לתאונות לא מעטות בהם מעורבים רוכבי אופניים, ועם החלת חוק האופניים הוטל על הרשויות המקומיות לאכוף את החוק וליישמו בתחום השיפוט העירוני.

תאריך: 13-02-2018

באשדוד בחרו כאמור לצאת קודם בקמפיין הסברה בן כחודשיים ורק בסיומו ולאחר התראות תחל האכיפה
image

לאור ריבוי התאונות בהן מעורבים רוכבי אופניים, המדינה חוקקה את חוק האופניים והטילה על הרשויות את הטיפול באכיפת החוק בתחומן. חוק האופניים החדש מגדיר אפוא את כללי המותר והאסור בכל מה שקשור לרכיבה על אופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי תוך הסברה מאיזה גיל מותר לרכב על אופניים, מהו ציוד הבטיחות הנדרש, חובת רכיבה רק בשבילי אופניים מסומנים והאיסור להרכיב אדם נוסף על האופניים. 

"רכיבה על אופניים חייבת להיות הכי בטוחה שיש ועל פי כללי הבטיחות הנדרשים ובחודשיים הקרובים נעסוק בעיקר בתחום ההסברה" אומרים השבוע בעירייה, עם השקתו של קמפיין ההסברה החדש "באשדוד רוכבים באחריות!" ומכוונים את התושבים לרכב באופניים, בתלת אופן או בקורקינט חשמלי, בהתאם לחוק ובמקומות המותרים. הקמפיין החדש מציג מהי רכיבה אחראית והיכן מותר לרכב ושם דגש על בטיחות וזהירות בדרך.

"כל המידע בנושא נמצא באתר האינטרנט העירוני" אומרים בעירייה ומציינים כי "הסברה על רכיבה נכונה החלה כבר בבתי ספר באמצעות היחידה לזהירות בדרכים ומערכי פעילות בבתי הספר". גם הפקחים שאמורים לאכוף את החוק לאחר שלב ההסברה, עברו הכשרה מתאימה כשהרצון של כולם מכוון לכך שהרכיבה תיעשה בהתאם להנחיות, בבטיחות מלאה ובמינימום נזקים. 

ככלל, קובע החוק כי הרכיבה על אופניים תותר אך ורק בשבילי אופניים מסומנים, תוך התחשבות בהולכי רגל והימנעות מירידה אל הכביש. נושא זה יקבל באשדוד ביטוי משמעותי במסגרת מיזם התחבורה הירוקה (REWAY), כאשר כמות שבילי האופניים תגדל ותתפרש באזורי העיר השונים. תכנית זו נותנת מענה גם לצפי העתידי של הגדלת מספר רוכבי האופניים בעיר. כמו כן חל איסור רכיבה על מעבר חציה ובמקומות המסכנים את הולכי הרגל, כך שבסופו של דבר האכיפה תבוצע בעיקרה במדרכות, בשבילי אופניים, באזורים שהנסיעה בהם הוגבלה במהירות, בשבילים המיועדים להולכי רגל וסומנו בתמרור וכן במעברי חצייה.

כבר בספטמבר האחרון החלו כמה מן הרשויות הגדולות בגוש דן לאכוף את החוק על כלי רכב דו-גלגליים, במטרה להביא לצמצום מספר הפגיעות בהולכי רגל וברוכבי האופניים עצמם, על ידי הפרדה בין סוגי הדרך השונים – מדרכה להולכי רגל, שבילי אופניים לרוכבים והכביש לנהגים. "באשדוד בחרו כאמור לצאת קודם בקמפיין הסברה בן כחודשיים ורק בסיומו ולאחר התראות תחל האכיפה" אומרים במינהל התפעול ומקווים שהרוכבים באשדוד יפנימו את משמעות החוק ואת התועלת הבטיחותית עבור הרוכב ועבור המשתמשים בדרך.

close