image

חופי אשדוד מהנקיים בישראל

מדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה פירסם אתמול את הנתונים על מצב החופים הלא מוכרזים בישראל, ממנו עולה כי אשדוד היתה בין ארבעת הערים היחידות שזוכות לציון נקי מאוד בכל שלושת הבדיקות האחרונות. ראש העיר: חופי הזהב של אשדוד נקיים לכל אורך רצועת החוף, בחופים המוכרזים והלא מוכרזים, הודות לתשומת הלב וההשקעות לכל אורך השנה.

תאריך: 06-02-2018

הגדרת חופי אשדוד כנקיים מאוד מלמדת כי בכל קטע שנדגם לא נמצאו אפילו 2 פריטי פסולת
image

אשדוד שוב מככבת ברשימת ערי החוף השומרים על חופים נקיים לכל אורך השנה. כך עולה מנתוני המשרד להגנת הסביבה שפרסם אתמול את "מדד חוף נקי", המקיים מדידה מאז שנת 2005 לכל החופים הלא מוכרזים בישראל ומדרג אותם לפי נתוני הסקר.

"מדד חוף נקי" הינו מדד אובייקטיבי שנערך ע"י המשרד להגנת הסביבה, הבודק את כל החופים בישראל על פי מדדים אחידים ושוויוניים ומעניק להם ציונים בחמש קטגוריות: מלוכלך מאוד (מסומן בצבע שחור), מלוכלך (אדום), בינוני (צהוב), נקי (כחול) ונקי מאוד (תכלת). על פי נתוני הסקר, אשדוד נמנית על ארבעת הערים היחידות שזכו לציון "נקי מאוד", בכל שלושת המדידות האחרונות, וצבועה בטבלה בצבע תכלת רצוף.    

רצועת החוף של אשדוד משתרעת כידוע על כ-6 ק"מ ופעילים בה: 7 חופי רחצה מוכרזים המעוטרים ב"דגל כחול" – תו תקן אובייקטיבי העומד בסטנדרטים בינלאומיים, וחופים לא מוכרזים המקיפים למעשה את יתר רצועת החוף. בעירייה אומרים כי ההשקעות הדרמטיות שנעשו בחופי אשדוד בשנים האחרונות, תכנית העבודה המסדירה את כל מערך הניהול ואופן התפעול של החופים ותשומת הלב היומיומית הניתנת ע"י עובדי אגף החופים לכל אורך השנה, הביאו את חופי אשדוד למעמדם כחופים נקיים מאוד.

המדד הקובע בבחינת חופי הים הלא מוכרזים נוגע לשאלת הניקיון והפחתת הפסולת באתרי ים שאין בהם חוף מוכרז. הפעילות באשדוד מתקיימת לכל אורך השנה כאמור ונוספים להם מעת לעת מבצעי ניקיון לאיסוף פסולת פלסטיק (בקבוקים, שקיות ומוצרי פסולת אחרים) ע"י עובדי העירייה ומתנדבים. "העובדה שהמדד נקבע ע"י בדיקה מדגמית ואקראית של קטעי חוף שונים, אחת לשבועיים, מעצימה עוד יותר את ההישג ומלמדת על כך שהחופים נשמרים נקיים לכל אורכם" אומרים בעירייה. 

בנוסף למבצעי הניקיון אשדוד מקיימת גם מיזמי חוף כמו "חוף בלי בדל" שמונע השלכת בדלים של סיגריות, מבצעים לניקיון הסביבה הימית ואיסוף פסולת מתוך הים באמצעות גלשנים-מתנדבים.. ועוד. "הגדרת חופי אשדוד כנקיים מאוד מלמדת כי בכל קטע שנדגם לא נמצאו אפילו 2 פריטי פסולת" אומרים באגף החופים.

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי שיבח את אגף החופים, את מינהל התפעול ואת מנכ"ל העירייה אשר לקחו על עצמם את הטיפול בחופים והביאו את כל רצועת החוף לרמה הגבוהה ביותר בישראל. לסרי אמר כי חופי הזהב של אשדוד נקיים לכל ארוך רצועת החוף, בחופים המוכרזים והלא מוכרזים, הודות לתשומת הלב וההשקעות לכל אורך השנה, וציין כי ההשקעות בחופים מקבלת כיום ביטוי נוסף בדמות טיילת הים החדשה ההולכת ונבנית ותשדרג את רצועת החוף שלנו לרמה בינלאומית.   

close