image

מתגייסים לשיח

בני נוער בוגרי בתי ספר תיכוניים העומדים לפני גיוס יזכו להדרכה ופעילות חינוכית שנועדה לחשוף בפניהם את מדיניות הצבא באשר לשימוש בסמים, אלכוהול וחומרים פסיכואקטיביים. התכנית "מתגייסים בשיח" מופעלת במסגרת הרשות למאבק בסמים ובאלימות ובאמצעות אנשי צבא שפרשו לגמלאות ולהם רקע בהדרכה.

תאריך: 03-06-2018

מטרת התכנית הינה העלאת המודעות ומניעת השימוש לרעה בכמות המשתמשים באלכוהול ובסמים בקרב בני הנוער ובמסגרת השירות הצבאי ובנוסף, בני ובנות הנוער בתכנית מקבלים מידע לגבי המדיניות בצה"ל.
image

בשנים האחרונות אנו נחשפים לשימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים בקרב חיילים וחיילות במסגרת השירות הצבאי. בכדי להילחם בתופעה, נבנתה תכנית "מתגייסים לשיח" שהגתה מנכ"לית הרשות, הגב' סימונה מורלי (בשל רקעה הצבאי – סא"ל במיל'), שתכליתה שיח עם בני הנוער על מדיניות הצבא בתחום השימוש בסמים, אלכוהול וחומרים פסיכואקטיביים אחרים.

 לצורך בניית התכנית גויסו אנשי קבע שפרשו מצה"ל, בהנחייתה של הגב' פנינה שניצר, ובשיתוף מר  יוסי לוי, האחראי על מתנדבי סניף אשדוד, ראש תחום מניעה והסברה בחינוך הפורמאלי ברשות העירונית, הגב' בריז'יט דוקהן ומנחת שפ"י במשרד החינוך, הגב' ירדנה להב, שהוציאו את התכנית לפועל.

 אנשי קבע שפרשו מצה"ל העבירו את ההרצאות לשכבות י"ב. השנה, השתתפו בתכנית שבעה בתי ספר על יסודיים בעיר. בתום כל הרצאה התקיים שיח עם בני הנוער בנושא. מטרת התכנית הינה העלאת המודעות ומניעת השימוש לרעה בכמות המשתמשים באלכוהול ובסמים בקרב בני הנוער ובמסגרת השירות הצבאי ובנוסף, בני ובנות הנוער בתכנית מקבלים מידע לגבי המדיניות בצה"ל.

 מדובר בתכנית נוספת מבית היוצר של הרשות העירונית, המהווה מודל לשאר הערים וברשות למאבק בסמים ובהתמכרויות כבר נערכים לשנה הבאה ומבקשים לגייס מדריכים מתאימים לתכנית. "לקראת שנת הלימודים הבאה ולטובת חשיפת הפרויקט ופריסה רחבה במגוון בתי ספר בעיר, דרושים אנשי צבא לשעבר, בעלי ניסיון הדרכתי מעל 5 שנים לעבודה עם בני נוער. העבודה הינה בהתנדבות/ בשכר. הראיונות לפרויקט יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי".

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת מניעה והדרכה בחינוך הפורמאלי: ליטל ביטון 050-6307500, ובמייל לשליחת קו"ח litalb@hrashut.org.il

close