image

ברכות לבביות לאשדוד הירוקה

בוועידת קלינטק שהתקיימה בשבוע שעבר בגני התערוכה בתל אביב, הוענק לאשדוד מגן מיוחד המכתיר אותה בתואר עיר ירוקה לשנת 2018. השבוע התקבלו מכתבי ברכה לכל העושים במלאכה, המציבים את אשדוד במקום ראוי ומכובד בתחום איכות הסביבה. אשדוד העיר הירוקה של ישראל לשנת 2018!

תאריך: 08-07-2018

זכיתם בתחרות בזכות עשיה מעודדת קיימות אשר מקדמת בצורה מערכתית תכניות אב ייעודיות, תהליכי שיתוף ציבור, וכן פרויקטים מתקדמים של התייעלות אנרגטית, מערכות תחבורה ציבורית חדשניות ועוד" כתב מר ובר והדגיש כי "בעשייה זו פעלתם לצמצום צריכת חשמל, מים וייצור פסולת
image

בשבוע שעבר, בטקס קלינטק ה-18 שנערך בגני התערוכה בתל אביב, הוכרזה אשדוד כעיר ירוקה והוענק לה מגן הוקרה כעיר ירוקה לשנת 2018. אנשי איכות הסביבה בעיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, חשו במעמד זה רגע של גאווה על ההכרה בעבודה המוצלחת ובעיקר סיפוק על התוצאות. השבוע התכבדה העיר במכתבי הוקרה מגורמים מקצועיים המוקירים ומעריכים את קפיצת המדרגה שעשתה העיר בתחומי הסביבה.

 ברוך ובר, מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה, שיגר לאשדוד מכתב הוקרה על הזכייה בתחרות העיר הירוקה בקטגוריית הערים הגדולות בישראל וציין את העיר כאחת מעשר הרשויות הירוקות של ישראל. "זכיתם בתחרות בזכות עשיה מעודדת קיימות אשר מקדמת בצורה מערכתית תכניות אב ייעודיות, תהליכי שיתוף ציבור, וכן פרויקטים מתקדמים של התייעלות אנרגטית, מערכות תחבורה ציבורית חדשניות ועוד" כתב מר ובר והדגיש כי "בעשייה זו פעלתם לצמצום צריכת חשמל, מים וייצור פסולת".

 לקראת התחרות פעלה המחלקה לאיכות הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה בכמה מישורים על מנת לקדם את אשדוד לחזית הערים הירוקות של ישראל.  בחוברת העבה אותה הגישו לתחרות, מפורטות כל התכניות והפעולות שנקטה העירייה בתחומי קיימות ואיכות סביבה, הכוללת בין היתר פרויקטים כדוגמת: תחבורה בת-קיימא, טיפול באיכות האוויר, טיפוח שפ"פים, גנים ופארקים עירוניים, טיפול במים ובשפכים, בנחל ובחופי הים, טיפוח חזות העיר, מיחזור וטיפול בפסולת, בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית.

 בעירייה הסבירו כי כל הפעולות והמיזמים נעשו במסגרת תכנית אסטרטגית המתייחסת לאשדוד כאל עיר צומחת שעוברת תהליכי גדילה מואצים בכל אזורי העיר ובמגוון תחומים, תוך שימת דגש על עקרונות פיתוח בר קיימא ושיפור מתמיד באיכות חיי תושביה.

 גם עו"ד צחי אבו, יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה, שיגר מכתב ברכה לראש העיר לרגל הזכייה בתחרות והצטרפותה לרשימת עשר הערים הירוקות בישראל. "אין ספק כי הזכייה המרשימה מוכיחה כי אשדוד משקיעה מאמצים ייחודיים בתחומי איכות הסביבה" אמר והבטיח כי שיתופי הפעולה עם הנהלת האיגוד ימשיכו להתקיים באופן הדוק ולאורך זמן.

 כזכור, הבחירה ברשות ירוקה בישראל נעשית על בסיס פעילות סביבתית שבוצעה ברשות בשנה האחרונה, בהתאם ל-11 מדדים שנקבעו מראש, כאשר השיפוט הסופי מסתייע בנתונים אובייקטיביים שנאספו מרשות המים והחשמל, המשרד לאיכות הסביבה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לצריכת חשמל, מים, וייצור פסולת לנפש.

 עיריית אשדוד מוסרת את תודת העיר ותושביה לכל מי שפועל לשימור איכות החיים בה ולכל אנשי איכות הסביבה המקומיים ומאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה.

 

close