image

אשדוד עוברת לחירום

עוברים משגרה לחירום

תאריך: 12-11-2019

image

לעדכונים שוטפים במהלך זמן החירום היכנסו לאתר פיקוד העורף בקישור -

 https://www.oref.org.il/Rashuyot/ashdod/Homepage/he

 12/11/19 19:45

בהמשך להערכת מצב שהסתיימה הערב בהובלת ראש העיר ד״ר יחיאל לסרי ובהשתתפות כלל גורמי הביטחון והחירום להלן הנחיות לשעה זו ועד להנחיה חדשה:

מחר לא יתקיימו לימודים באופן גורף בכל מערכת החינוך.
כל המקלטים הציבוריים נפתחו ועומדים לרשות התושבים במקרה הצורך. כמו כן דיירים בבניינים משותפים מתבקשים לפתוח את דלתות לובי הבניין.

לגבי ארועים: אסורה כל התקהלות בשטח פתוח.
התכנסויות בשטח סגור מותרות עד 100 איש ובמקום בו יש מיגון תקני בלבד שיכול להכיל את כולם!

השוק העירוני שתוכנן למחר - לא יתקיים.

גם מחר תתקיים עבודה רק במקומות עבודה חיוניים ובמקרים מיוחדים יצאו לעבודה רק במקומות בהם יש מיגון תקני.

נא שימרו על הנחיות ההתגוננות בהתאם לאיזורי ההתרעה.
יש להמשיך ולהישמע בכל עת להנחיות המיגון של פיקוד העורף ולעקוב אחרי העדכונים באתר העירייה.
כמו כן המוקד העירוני 106 נמצא לשירותכם בכל עת ובכל נושא.

שמרו על עצמכם ועל בני משפחתכם, לילה טוב ושקט.

12/11/19 15:30

הרחצה אסורה ואנו מבקשים לא להגיע כלל לאזור חוף הים והטיילת.

12/11/19 08:05

המשך הערכת מצב
בהמשך להערכת מצב שהסתיימה כעת בהובלת ראש העיר ד״ר יחיאל לסרי ובהשתתפות כלל גורמי הביטחון והחירום להלן הנחיות לשעה זו ועד להנחיה חדשה:
לא מתקיימים לימודים באופן גורף בכל מערכת החינוך.
כל המקלטים הציבוריים נפתחו ועומדים לרשות התושבים במקרה הצורך. כמו כן דיירים בבניינים משותפים מתבקשים לפתוח את דלתות לובי הבניין.
לגבי ארועים: אסורה כל התקהלות בשטח פתוח.
התכנסויות בשטח סגור מותרות עד 100 איש ובמקום בו יש מיגון תקני בלבד!
השוק העירוני שתוכנן למחר - לא יתקיים.
היום לא יתקיימו העצרת לאלימות נגד נשים ויריד התעסוקה העירוני (אשכול פיס ברחוב ז׳בוטינסקי).
עבודה תתקיים במקומות עבודה חיוניים בלבד!
נא שימרו על הנחיות ההתגוננות בהתאם לאיזורי ההתרעה.
יש להמשיך ולהישמע בכל עת להנחיות המיגון של פיקוד העורף ולעקוב אחרי העדכונים באתר העירייה.
כמו כן המוקד העירוני 106 נמצא לשירותכם בכל עת.
שמרו על עצמכם ועל בני משפחתכם.

12/11/19 06:00

אשדוד עוברת לחירום:

בשל פעילות צבאית בעזה שאירעה במהלך הלילה ובעקבות ההשלכות הצפויות, העיר אשדוד עוברת למצב חירום הכולל פתיחת מקלטים ציבוריים ברחבי העיר ופתיחת החמ"ל העירוני. כמו כן, בתיאום עם פיקוד העורף, לא יתקיימו לימודים בעיר, היום, יום שלישי 12.11.19.
בעוד זמן קצר תתקיים הערכת מצב בחמ"ל העירוני ונמשיך לעדכן משם. יש להיצמד להנחיות פיקוד העורף ולשמור על כללי ההתגוננות בעת חירום.

close