image

לראשונה: אשדוד בדרך להקמת ביה"ס אלטרנטיבי יסודי!

התפיסה החינוכית אשר תוביל את הפעילות בבית הספר העתידי הינה ״חינוך יער״ אשר משמעו חינוך לאורח חיים בטבע בדגש על הים ורצועת החוף. לימודי מדעי הים והסביבה הימית הוא תחום למידה חדשני הנמצא בחזית המדע, שיסקרן, יגרה ויפתח לתלמידים אופקים חדשים לתחומים חדשים ומרתקים שיקנו לתלמידים חווית למידה יחודית, במרחב למידה ייחודי ואותנטי.

תאריך: 04-11-2019

image

צילום: דוברות עיריית אשדוד

בוועדת החינוך של מועצת העיר אשדוד אשר התקיימה השבוע (3.11) הציגה סגנית רה"ע שרון מרק בפני חברי הוועדה את מסקנות העבודה שבוצעה בחודשים האחרונים יחד עם הורים, מומחים ומינהל החינוך. לפיכך יוקם בית ספר חדש בדגש טבע־ים ייחודי השוכן על חוף ימה של העיר, כשהחוף מהווה חלק אינטגרלי ממרחב הלמידה הבית ספרי כשהתנאים הפיזיים והקרבה לים יזמנו למידה משמעותית תוך ניצול משאבי ומרחבי הלמידה הייחודיים של ביה"ס.

ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי: "אשדוד עיר חוף מובילה בישראל עם תו תקן בין־לאומי של שבעה דגלים כחולים, שמורת טבע מהגדולות בישראל עליה הכרזתי לפני מספר חודשים השוכנת בגב החוף הדרומי. טבעי שבאשדוד תפעל תוכנית לימודית ייחודית שתיתן ביטוי ללימודי מדעי הים והסביבה הימית, במטרה להעמיק את הידע לתלמידי העיר על כל הרצף הגילאי והחינוכי. כך בעתיד יוכלו לקחת חלק בשמירה ותרומה משמעותית לקידום ערכי הסביבה הימית שכל כך יקרה לכולנו".

סגנית ראש העיר, שרון מרק: ״אני מודה לראש העיר על האפשרות לממש יחד תפיסת עולם חינוכית עימה אני מגיעה לעשייה הציבורית, ועל השותפות והחזון החינוכי לאורך השנים אשר נותן מענה לכל ילד וילדה בעיר. תודה להורים הרבים אשר היו שותפים לתהליך הוועדה, לד״ר גדי ביאליק מאוניברסיטת תל אביב על הצד המקצועי ולראש מינהל החינוך, אריה מימון, והגב׳ מרטין עובדיה על ההכוונה והדיוק המקצועי של הדברים. אנחנו ממשיכים מכאן להדק את החזון ולגבש את מודל בית הספר ברוח טבע־ים וחינוך יער יחד עם בניית מבנה על פי התפיסות הפדגוגיות הייחודיות והקשר לים ולטבע סביבו״.

כאמור, לפני כעשרה חודשים סיכמו ד״ר לסרי ומרק על בחינה משותפת של הקמת מוסד חינוכי אלטרנטיבי (הפועל על פי תפיסות חינוכיות ייחודיות כגון דמוקרטי, אנתרופוסופי, מונטסורי וכדומה) ובתוך כך מונתה מרק לעמוד בראש ועדת ההיגוי לבחינת הנושא. לאחר שהתקבלה החלטה המקצועית ימשיכו צוותי הוועדה בגיבוש המודל החינוכי ובתוך כך תכנון מבנה בית הספר בהתאם לפדגוגיה ולסביבה. בנוסף, סיכמו רה״ע וסגניתו על שילוב זרמים אלטרנטיבים נוספים (כגון דמוקרטי, אנתרופוסופי, מונטסורי ואחרים) במוסדות חינוך קיימים.

close