image

מה עשו תלמידי מקיף ד' בקפלן

מגמת הלימודים מדעי הבריאות של בית הספר מקיף ד' ממשיכה לגדול ולהתמקצע. השבוע, תלמידי כיתה י' יצאה לבית חולים קפלן לסיור לימודי במחלקות בית החולים ובעיקר במחלקה לרפואה דחופה. התחלה מרתקת ללימודים מאתגרים. בית הספר: בהצלחה לתלמידים שלנו.

תאריך: 11-11-2019

image

תלמידי כיתה י' ממגמת מדעי הבריאות והרפואה במקיף ד' באשדוד, יצאו לראשונה להתנסות קלינית בביה"ח קפלן ברחובות, כשהם מלווים ע"י מורי המגמה למדעי הבריאות של בית הספר. במסגרת הלימודים, התלמידים נחשפים למחלקות בית החולים, לומדים על מבנה בית החולים, עומדים מקרוב על אופי העבודה במחלקות השונות ולומדים מאנשי הצוות הרפואי והסיעודי אודותיהם.

תלמידי המגמה בביה"ס, חווים בדרך בלתי אמצעית את הווי הרפואה. בסיור שערכו בבית החולים הם למדו רבות על אופי הפעילות במלר"ד (המחלקה לרפואה דחופה), ראו מקרוב את מגוון הבדיקות במכון הדימות ובמחלקות הילדים על גווניה השונים. 

יש לציין בסיפוק ובגאווה שמגמת מדעי הבריאות והרפואה במקיף ד' אשדוד, זוכה ל"הכנסת אורחים" מדהימה ומלמדת בביה"ח קפלן, שעימם נרקמה מערכת יחסים וקשרים יוצאים מהכלל, בזכות גב' בלה- האחראית על קשרי קהילה מטעם ביה"ח. 

בבית הספר אומרים: "אין ספק שיריית הפתיחה לשנה"ל תש"ף נעשתה בהצלחה ובהתרגשות עם חלוקת התגים והחלוקים לתלמידים. אנו מאחלים לתלמידינו הצלחה והרבה עניין בהמשך לימודיהם במגמת מדעי הבריאות".

close