image

מלגה לסטודנטים ע"ש נינט וגבריאל גז ז"ל

מרכז כיוונים עיריית אשדוד בשיתוף קרן אשדוד מתכבדים להציע מלגות לימוד ע"ש נינט וגבריאל גז ז"ל לתושבי העיר אשדוד. גובה המלגה הינו 5,000 ₪ או 7,000 ₪ (בהתאם לקריטריונים ולשיקול הדעת של ועדת המלגות) בתמורה ל- 30 שעות מעורבות קהילתית.

תאריך: 11-11-2019

image

הקריטריונים לקבלת המלגה

  1. תושבי אשדוד לפחות 3 שנים.
  2. בגילאים 20-35.
  3. לימודים אקדמאיים במוסד המוכר על ידי המל"ג לתואר ראשון, לרבות הנדסאים.
  4. משקל רב יינתן למצב הסוציו-אקונומי של מגיש/ת הבקשה- על סמך תלושי שכר של הסטודנט/ית והוריו/בן- בת הזוג.

לא זכאים למלגה

  1. סטודנט/ית שהוענקה להם המלגה כבר פעמיים – לא זכאים להגיש בקשה!
  2. סטודנטים שבבעלותם או בשימושם הצמוד מכונית משנת ייצור בטווח 5 השנים האחרונות.
  3. סטודנטים הלומדים פחות מ 14 נק"ז או קורסים בודדים/ הכשרות מקצועיות.

תרומה לקהילה

בתמורה למלגה תתבקשו לתרום שעות פעילות למען הקהילה. היקף הפעילות הינו 30 שעות.

הרשמה והגשת בקשה

א. מילוי הבקשה מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של מרכז כיווניםhttps://kivunim.co/gez/

ב. לאחר מילוי טופס הרישום באתר יש לתאם פגישת אימות נתונים להגשת המסמכים- מרכז כיוונים- רח' הציונות 4 אשדוד. החל מה-10.11.2019  ולא יאוחר מה-25.11.2019 עד השעה 12:00. (לא יהיה ניתן לטפל בבקשה ללא כל המסמכים)

ג. לשאלות ובירורים 08-9568156 או halvaot@ashdod.muni.il

 

close