image

סרטונים - מסייעים עם חרדות

תאריך: 13-11-2019

image

עזרה ראשונה לנפגעי חרדה - ד"ר טל ברגמו לוי

ד״ר דנית כהן, מהכלבייה העירונית עם מספר המלצות חשובות שיכולות לסייע לכם ולבעלי החיים שלכם להתמודד במצב חירום.

close