image

דרכי התגוננות בעת ירי רקטות וטילים

תאריך: 11-09-2019

image

האיום העיקרי כיום על העורף הישראלי הוא איום הטילים. על מנת לצמצם עד למינימום את פוטנציאל ההיפגעות, יש לפעול על פי ההנחיות והכללים שקבע פיקוד העורף ולדאוג שכל בני המשפחה מכירים הנחיות אלה.

מרחב מוגן:

יש להכיר מהו המרחב המוגן הקרוב ביותר אליך, לוודא שהדרך אליו ללא מכשולים, לדאוג שהוא נקי וערוך לשהייה ולוודא שכל בני המשפחה מכירים ויודעים להגיע אליו בזהירות ובמהירות האפשרית.

אזעקה:

אשדוד נמצאת באזור התגוננות לכיש 271. בהישמע אזעקה יש להגיע אל המרחב הכי מוגן שיש, תוך 45 שניות, להיכנס אל המרחב המוגן ולסגור את דלת החירום.


אשדוד אזור התגוננות לכיש 271


בעת שהייה בבית:

עם הישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן, תוך 45 שניות, לפי סדר העדיפויות שקבע פיקוד העורף:

במידה ויש בביתכם ממ"ד (מרחב מוגן דירתי), או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או מקלט פרטי - יש להיכנס אליו באופן מיידי ולהקפיד על סגירת החלונות והדלת.

במידה ואין בביתכם ממ"ד או ממ"ק והנכם נמצאים בבניין מגורים משותף, אשר יש בו מקלט - יש להיכנס למקלט, בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי.

במידה ואין בבניין מקלט - יש להיכנס לחדר פנימי מוגן, עם מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

במידה ואין ממ"ד, ממ"ק או מקלט יש לבחור את המרחב הכי מוגן שיש אליו ניתן להגיע תוך דקה וחצי:

- דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או  מקלט פנימי, ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.
- דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי, ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.

 

בעת שהייה מחוץ למבנה:

- בשטח בנוי -  יש להיכנס למבנה ולפעול על פי ההנחיות לשוהים במבנה.
- בשטח פתוח - יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

הנוסעים ברכב:
- יעצרו בצד הדרך, יצאו מהרכב ויכנסו למבנה או למחסה קרוב.
- במידה ולא ניתן להגיע למבנה או מחסה בפרק הזמן הנתון, יש לצאת מהרכב, לשכב על הרצפה ולהגן על הראש בעזרת הידיים.
- במידה ולא ניתן לבצע את שתי ההנחיות הקודמות יש לעצור ולהמתין ברכב 10 דקות.

הנוסעים בתחבורה ציבורית:

בהישמע אזעקה בעת נסיעה באוטובוס, על הנהג לעצור את האוטובוס, לפתוח את דלתות האוטובוס ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על ראשם.

בהישמע אזעקה בעת נסיעה ברכבת, על הנהג להאט את הרכבת ל-30 קמ"ש במשך 10 דקות, יש להימצא מתחת לקו חלונות.

לאחר האירוע:

ניתן לצאת מהמיגון לאחר 10 דקות, באם לא ניתנה הוראה אחרת.
יש להתרחק מחפצים בלתי מזוהים. במידה שראית רקטה על הארץ יש להרחיק סקרנים ולהודיע לגורמי הביטחון.

בעלי צרכים מיוחדים:

פיקוד העורף מציע שורה של צעדים מומלצים בהם יש לנקוט בכדי להיערך בצורה מיטבית של בעלי צרכים מיוחדים לשעת חירום. בין היתר מומלץ כי בעלי צרכים מיוחדים לא ישהו לבדם בשעת חירום אם זה אפשרי, יצטיידו מבעוד מועד בעזרים ובאמצעי תקשורת  ויידעו את הגורמים המטפלים בקהילה באשר למצבם.

התקהלות סקרנים:

יש להימנע באופן מוחלט מלהגיע לזירת פיגוע או נפילת טיל, ולאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את מלאכתם ללא הפרעה.

אין לצפות ביירוט טיל ע"י כיפת ברזל או כל אמצעי יירוט אחר ולא להיחשף לסכנת היפגעות.

close