image

באשדוד מחזירים את כיתות א׳-ד׳ ל- 5 ימי למידה!

ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי מודיע כי ביום ראשון תלמידי כיתות א'-ד' חוזרים ללמוד במתכונת של 5 ימים בשבוע!

תאריך: 28-10-2020

image

אני שמח לבשר כי בתום מלאכת שיבוץ מורכבת, בשיתוף פעולה מלא של מנהלים, מורים, וצוותי העובדים בבתי הספר, אנו מצליחים להשיב את תלמידי כיתות א'-ד' ל-5 ימי למידה, תוך עמידה בהנחיות משרדי הבריאות והחינוך, בכל בתי הספר היסודיים בעיר, ללא יוצא מן הכלל.

לשם כך, הסרתי חסמים תקציביים, לצורך ביצוע ההתאמות הנדרשות ולגיוס כוח עזר נוסף להוראה, תוך ניצול מיטבי של כל מרחב אפשרי בבית הספר או במוסדות סמוכים.

 יתרה מכך, כדי לאפשר רצף למידה מסיום יום הלימודים, יוקדמו הצהרונים לשעה 13:00, אך ימשיכו לפעול כרגיל עד השעה 17:00, כדי לאפשר להורים מקסימום שגרת עבודה.

 כל מנהל/ת יעביר להורים מתווה מסודר של מערכת הלימודים, ואני מבקש גם בשמכם להודות אישית לראש מנהל החינוך אריה מימון וצוות המינהל , אשר יחד עם מנהלי בתי הספר, המורים וצוותי העובדים, עמלו ביומיים האחרונים לאפשר חזרה מיטבית ובטוחה של התלמידים לבתי הספר.

בהצלחה ובריאות לכולם.

close