image

חשבו שלא רואים אותם!

היחידה לאכיפה סביבתית בעיריית אשדוד תפסה החודש 100 טון של פסולת בנייה שהושלכה בשני מוקדים במרחב הציבורי (20 טון בטיילת ו-80 טון בדיונה). זאת לאחר איתור ממוקד של 723 מצלמות המוקד הרואה הפרושות ברחבי העיר. הפסולת פונתה, והמשליכים יוזמנו לחקירה.

תאריך: 15-10-2020

image

היחידה לאכיפה סביבתית של עיריית אשדוד פועלת לשמור על השטחים הציבוריים ועל שטחי הטבע לאורך כל השנה. אשדוד מוקפת בטבעת טבע עירונית, ובה אזורים רבים המיועדים לפגיעה באמצעות משליכי פסולת בניין, לכן בעירייה משקיעים מאמצים רבים במניעה וגדולים עוד יותר בתפיסה של אותם משליכים.

השליטה בשטח ושמירה על הסביבה האורבנית בשטחי העיר אשדוד מתבצעת גם באמצעות 723 מצלמות (עד לפני מספר חודשים היו 553 מצלמות) הפרושות ברחבי העיר ומחוברות לתשתית טכנולוגית מהמתקדמות שיש כיום ברשויות המקומית. המוקד הרואה, שכולל יחידת תצפיתנים 24/7 אשר צופים במסכים, מקבל אליו התראה ממערכת טכנולוגית שמזהה שמבוצעת עבירה ומייד מקפיצה את המסך.

"היכולות הטכנולוגיות שלנו גבוהות ומתקדמות מאוד," אומר אהוד מויאל, מנהל היחידה לאכיפה סביבתית. "יש לנו תשתית של מודיעין שטח, ולכך נוסיף את התושבים הפועלים כנאמני הניקיון אשר משמשים כמודיעין בשטח ומדווחים על אירועים חריגים בעיר, ובכך אנו מקבלים שליטה מלאה בכל השטחים."

כאמור, הפסולת המסוכנת פונתה, והמשליכים נתפסו ויוזמנו לחקירה.

פסולת

close