image

מרכז השליטה למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה

עם פרוץ מגפת הקורונה הקימה עיריית אשדוד מערך חקירות המיועד לקטיעת שרשראות הדבקה. בשבועות האחרונים, בתחילתו של הגל השני, חנכה העירייה את מרכז השליטה (משל"ט) המתקדם למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, ובכך הפכה לעיר הראשונה שמנהלת מערך כזה. עשרות עובדי עירייה הסבו את עבודתם על מנת לקחת חלק במאמץ העירוני להילחם בקורונה, כי רק יחד נחזיר את אשדוד לירוק.

תאריך: 15-10-2020

image

מרכז השליטה מונה למעלה מ-60 עובדים, והוא מצויד באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. מטרתו היא קטיעת שרשראות הדבקה על ידי ביצוע חקירות אפידמיולוגיות לחולים, יצירת קשר עם אנשים הנדרשים לבידוד בעקבות מגע עם חולים מאומתים וסיוע בפינוי חולים מאומתים למלוניות, ובכך שמירה על בריאות תושבי העיר.

במרכז השליטה קיימים ארבעה צוותי עבודה העובדים בכל ימות השבוע במטרה למנוע את התפשטות מגפת הקורונה באשדוד.

צוות העבודה הראשון, המורכב מעשרות עובדי עירייה שעבודתם הוסבה והם הוכשרו לביצוע חקירות אפידמיולוגיות בשפות שונות, מבצע מדי יום מאות חקירות יסודיות לחולי קורונה תושבי העיר. צוות העבודה השני משוחח עם אנשים שבאו במגע עם חולי קורונה ומנחה אותם להיכנס לבידוד. תפקידו של צוות העבודה השלישי הוא יצירת קשר עם גורמים במוסדות חינוך, במקומות עבודה ובישיבות שבהם התגלו חולי קורונה. צוות העבודה הרביעי מורכב מנציגי קופות החולים, פיקוד העורף וגורמי העירייה ומטרתו לסייע בפינוי חולים למלוניות ייעודיות, על מנת למנוע הדבקת בני משפחה של חולים מאומתים.

close