image

משיקגו לאשדוד

170 עסקים הציפו קשיים – התושבים והעירייה נותנים מענה סקר שנערך בקרב בעלי עסקים במשבר הקורונה מציב שלוש בעיות עיקריות איתן מתמודדים בעלי העסקים: תזרים כספי, העדר לקוחות ואי הודאות המאפיינת את המשבר. הפתרון: חוכמת ההמונים! התושבים יציעו פתרונות סיוע לעסקים. עוד בשורה מבית היוצר של עיריית אשדוד.

תאריך: 19-10-2020

image

האגף לקידום עסקים ותעשייה באשדוד החל הבוקר במהלך חדשני נוסף למען העסקים בעיר, העונה לשם: ״אתגרים של עסקים – פתרונות של תושבים״. בפלטפורמה דיגיטלית חדשה שנבנתה באתר העירוני לעסקים, מציפים בעלי העסקים אתגרים והתושבים מציעים פתרונות ומצביעים. ההשראה: שיקגו.

הפלטפורמה הטכנולוגית נשענה על סקר שבוצע בעיר במהלך הסגר השני, ובו השתתפו מעל 170 עסקים. מהסקר עלה שישנן שלוש בעיות מהותיות שהעסקים מתקשים להתמודד איתן: התזרים הכספי, אי הודאות, והלקוחות שלא מגיעים. במסגרת המיזם החדש, קוראת הרשות לתושבים להציע פתרונות לאתגרים, שהעלו בעלי עסקים. 

״הנזק הכלכלי לבעלי העסקים ולמשפחות רבות שגורמת מגפת הקורונה, הינו משמעותי לפחות כמו הנזק הבריאותי. לכן, כבר בתחילת המגיפה הנחיתי לבנות סל סיוע מקיף לבעלי העסקים בעיר. כולל שינוי חוקי עזר עירוניים במועצת העיר שנדרשו לשם כך״ אומר ראש העיר ד״ר יחיאל לסרי, ומוסיף: ״אולם, ככל שמגפת הקורונה נמשכת יותר זמן, הנזק לבעלי העסקים גובר, והחובה שלנו למצוא דרכים נוספות לסייע להם גוברת בהתאם. היוזמה להדק את הקשר והשיח עם בעלי העסקים כדי להתעדכן בצרכים שלהם, מהווה אמצעי חשוב להצליח בכך״.


סגנית ראש העיר, שרון מרק, מציינת מתארת את הפלטפורמה החדשנית כמי ש"מאפשרת לנו להבין טוב יותר את כאבי העסקים ולחבר זאת לפתרונות שעולים מהתושבים. אנחנו מצפים מהעסקים לשתף אותנו בפתיחות באתגרים, ומהתושבים להציע פתרונות חדשניים שעוד לא שמענו עליהם. ובסוף אני מזמינה את כולם להצביע״. מרק סיפרה כי המודל נבנה על ידי חברת הייעוץ בילדאין לחדשנות בערים, והוא שואב השראה ממודל דומה שעלה בעיר שיקגו לפני שבועיים.

למיזם הוגדרו שלושה שלבים כאשר שניים מהם כבר בוצעו. השלב הראשון איפשר לבעלי עסקים באשדוד לשתף באופן דיגיטלי את הקשיים שהיו להם בסגר הקודם, מצבם כעת וסוג הסיוע שהם צריכים לקראת הסגר הצפוי. השלב השני שנפתח הבוקר יאפשר לכל תושב בעיר, להציע באתר פתרון לאתגרים המרכזיים, ובכך להעלות יוזמות משלו שיוכלו לסייע לקדם את העיר והעסקים בה.


השלב השלישי בתוכנית, שצפוי להיפתח ב-26 באוקטובר, לאחר שיאספו כל הפתרונות, יאפשר לכל גורם להצביע ולבחור את הפתרון שיצור הכי הרבה ערך וכדאי ליישום. מידע נוסף בקישורית הבאה: https://ashdod360.com/solutions/

תוצאות הסקר לאתגרים של בעלי העסקים

close