image

נפרדים משני יקירי עיר

דברים שהעלה ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, לזכרם של שני יקירי העיר, ז'וז'ו אביטן ויונתן סביון, אשר נפטרו השבוע. השניים רשמו פרק חשוב בתולדות העיר והותירו חותם בלב רבים מבני העיר. יהי זכרם ברוך.

תאריך: 14-10-2020

image

השבוע ליווינו למנוחת עולמים שני אישים חשובים וחברים אישיים, אשר זכו לתואר 'יקיר עיר' על פועלם ותרומתם בבניינה של אשדוד.


את ז'וז'ו אביטן הכרתי כילד ובמרוצת השנים היה לחבר וידיד אישי. עבורי, הוא דוגמא לדור נפילים שנטלו את גורלם בידם והחליטו לעצב עתיד חדש בארץ ישראל. ב-1948, בהיותו בן 14, עזב את מרוקו ועלה לישראל, ובגיל 16 כבר היה חייל בצבא הגנה לישראל. לאחר שחרורו ולאחר עבודה בקק"ל ובחברה לקידוחי נפט, הוא עמד בראש רשימת חירות באשדוד ונבחר למועצת העיר. ז'וז'ו עשה רבות בפיתוחה וביסוסה של העירייה כארגון וכמוסד המשרת את הציבור. הוא היה חבר קרוב למנחם בגין ז"ל, והיה האיש שהביא וליווה את צבי צילקר לעמוד בראשות העיר מטעם הליכוד. שלוש קדנציות הוא שימש כסגן ראש העיר ונחשב לאיש החזק באשדוד. ז'וז'ו הצטיין בלב חם וברגישות גדולה, ורבים מכירים לו טובה על תרומתו לקהילה ועל הסיוע ברמה האישית. כבן לרב שגדל בבית דתי וחם, היו לז'וז'ו כבוד גדול למסורת והערכה רבה לתלמידי חכמים. הוא פעל לחיזוק הקהילה באשדוד גם לאחר שפרש מפעילותו הציבורית, ונותר נאמן למורשת יהדות מרוקו. ז'וז'ו היה ישר ועז רוח ומעולם לא חשש להביע את דעתו. הוא הצטיין בזיכרון מדהים וביכולת לראות את התמונה הרחבה, ונהניתי מעצותיו החכמות.


גם יונתן סביון נולד במרוקו ואת לימודיו עשה בעיר פס. ב-1949 עלה לארץ ועבד בדואר ובחברת צים. לאחר לימודיו בבית ברל הגיע לאשדוד (ב-61') וקבע בה את ביתו. יונתן שימש כמזכיר המועצה המקומית והעירייה בתקופת כהונתם של רוברט חיים, אבנר גרעין וצבי צילקר. לאחר מכן מונה ע"י שאול בן שמחון למנכ"ל ארגון יוצאי צפון אפריקה בישראל והיה חבר פעיל במפלגת העבודה. לאחר פרישתו לגמלאות היה מעורב בחיי העיר ועסק בפעילות התנדבותית מגוונת - שימש כיו"ר הפורום הציבורי לאיכות הסביבה אשדוד, ראש מטה מל"ח בעיר, ממונה על קשרי חוץ עם הערים התאומות של אשדוד, חבר בתנועה לארץ ישראל יפה, חבר בפורום הכלכלי שליד העירייה, פעיל בתיעוד העיר, יו"ר מועדון הברידג', חבר בוועד המנהל של הקאונטרי קלאב (המועדון הכפרי) ברובע י"א.
את יונתן אזכור כאיש פעיל ונמרץ, אותו יכולת לפגוש במקומות ובאירועים שונים. בכל מקום הוא בלט בחיוכו, בהיותו מעורב ודעתן ובתרומתו האישית והמיוחדת למסגרות וארגונים רבים. הוא זכה לחיים מלאים בעשייה ובהערכה רבה על פעילותו.


אני שולח ניחומים למשפחות היקרות. הם יכולים להיות גאים בפעילות ובמורשת שהותירו אחריהם שני יקיריהם - יקירי העיר. הם הותירו חותם בלב רבים ובלבי. תהא נפשם צרורה בצרור החיים, אמן.

close