image

פנים חדשות לז'בוטינסקי

ציר ז'בוטינסקי משנה את פניו. בארבעת החודשים האחרונים נעשו על צידו הצפוני עבודות בהיקף נרחב על מנת להתאימו למיזם התחבורה הירוקה ולתכניות הפיתוח העתידי של הסכם הגג. החל מ-8/11, למשך 42 יום, יבוצעו עבודות שלב ב' בקטע שבין כיכר יוספטל לצומת ויצמן.

תאריך: 28-10-2020

image

שלב א' של פרויקט ז'בוטינסקי יסתיים בחודש נובמבר, לאחר 4 חודשי עבודה אינטנסיביים, במהלכם נעשו עבודות מורכבות שכללו טיפול בתשתיות עמוקות, תשתיות רדודות ועבודות פיתוח. התשתיות העמוקות כללו החלפה ותוספת של מערכות ניקוז, מים, ביוב וחשמל. התשתיות הרדודות כללו עבודות של מערכות תאורה, תקשורת ומצלמות. עבודות הפיתוח כללו מדרכות, אספלט והסדרת הכביש. העבודות נעשו בשלב זה בצד הצפוני של ז'בוטינסקי תוך שמתאפשרת תנועה בצד הדרומי לשני הכיוונים. 

החל מ-8/11, יחלו עבודות בשלב ב'. העבודות תתמקדנה במקטע שבין כיכר יוספטל לצומת ויצמן, מקטע זה ייסגר לתנועה לשני הכיוונים ולמשך 42 יום.

"סגירת הציר מתחייבת לאור העבודות שנועדו לטפל ולחדש תשתיות עמוקות בקטע ובצומת וויצמן, ובהן טיפול במערכות ביוב, ניקוז ומים" אומרים בעירייה ומסבירים את דרכי הגישה על הציר. לבאים מצומת בני ברית ועד לצומת ויצמן, תתאפשר פנייה ימינה ושמאלה אך לא ישר. כך גם לבאים משד' הרצל, התנועה תתאפשר עד כיכר יוספטל, כולל פניות ימינה לרחוב יוספטל ושמאלה למתחם, אך לא ישר.

נהגים המגיעים למקום מתבקשים לנהוג בהתאם לתמרורי הדרך ובכל מקרה מומלץ להשתמש באפליקציית הניווט וו'ייז.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

זבוטינסקי

זבוטינסקי

close