image

פרויקט דורות – מיזם של אורות

מגיע הרבה כבוד לתלמידי פרויקט דורות – תכנית מעורבות חברתית עירונית, אשר שמה לה מטרה להפיג את בדידותם של קשישים שגרים בגפם. באמצעות קשר טלפוני קבוע של תלמידי המיזם עם הקשישים שגרים ברובע הסמוך לבית הספר, הם משוחחים איתם ומספקים להם צרכים, בהתאם לנתונים שנאספים ממאגרי המידע בעירייה. שאפו!

תאריך: 29-10-2020

הנוער באשדוד נפלא ונכון לפעול בכל השנה למען הקהילה, אך בתקופת משבר הקורונה אנו מגלים שמדובר באיכויות בלתי רגילות של הנוער שלנו ובתרומה הבלתי רגילה שהוא מעלה לחוסנה של הקהילה
image

במהלך שנה שעברה, במהלך הגל הראשון של הקורונה ובעקבות ההשתתפות הפעילה של תלמידי העיר בעזרה בחלוקת מזון, נחשף הצורך בהפגת הבדידות והקשר עם קשישי העיר, מסבירים במינהל החינוך ומציינים כי מדובר במשימה לאומית ובמשימה עירונית כאחת, בהשתתפות תלמידים מכל בתי הספר התיכוניים בעיר. 

להשמת התכנית, הקימו בעיריית אשדוד  מטה מיוחד לאיסוף המידע הרלוונטי על ציבור המבוגרים מעל גיל 65 בעיר, וכבר לקראת סוף שנת הלימודים הייתה פניה מסודרת למחלקת הגביה, ממנה התקבלה רשימה שמונה כ-10,000 איש מכל העיר, תוך פילוח כל האנשים המבוגרים שאינם מוכרים ברווחה. 

הרשימה שהתקבלה חולקה לכל בתי הספר העל יסודיים, על פי רובע המגורים, ולכל בית ספר נמסרה רשימה של 300-500 קשישים המתגוררים בקרבת בית הספר. המטרה: יצירת קשר טלפוני דו שבועי של תלמידים עם אותם מבוגרים, בהתאם לבחירת הקשיש. על המלאכה מנצחת היחידה למעורבות חברתית במינהל החינוך ואת התלמידים מלווים רכזי המעורבות בבתי הספר. 

הפרויקט שהחל כאמור כשיחה טלפונית, קרם עור וגידים והתרחב לכדי פעולות נוספות של התנדבות ומפגשים חד-פעמים שכללו חלוקת עוגות וחלות לשבת, כך שבנוסף להיותן מרגשות ומיוחדות, חשיבותן של היוזמות בכך שהן מעלות את רמת הקשר בין התלמידים לקשישי הרובע ומאפשרות מתן סיוע במידת הצורך. עבור היחידה למעורבות חברתית זהו הישג מרשים ולו בשל קידום הרעיון ש'מעורב חברתי זה הכי אשדודי'

במינהל החינוך אומרים כי הצלחת הפרויקט תימדד בקשר קבוע ומתמשך של התלמידים עם כמה שיותר מבוגרים ברובע, כאשר זמן השיחות מתועד במערכת הטריביו - מערכת תיעוד התנדבות של משרד החינוך. "הנוער באשדוד נפלא ונכון לפעול בכל השנה למען הקהילה, אך בתקופת משבר הקורונה אנו מגלים שמדובר באיכויות בלתי רגילות של הנוער שלנו ובתרומה הבלתי רגילה שהוא מעלה לחוסנה של הקהילה" אומרים במינהל החינוך בגאווה גדולה.

close