image

חסימת כבישים לרגל עבודות

מוקד השירות 2010 של חברת נתיבי ישראל מודיעה על ביצוע עבודות התקנה לגשרי שילוט וחסימת הכבישים במועדים הבאים:

תאריך: 22-11-2020

image

יום שני, 30.11.20

החל מהשעה 00:00 בלילה ועד לשעה 05:00 בבוקר למחרת, ייחסם לתנועה זמנית כביש 4 ממחלף אשדוד עד מחלף יבנה לכיוון צפון.

דרכים חלופיות: התנועה לצפון תתבצע דרך כביש - 42 (ראו מפה)

מפה 30-11-20

close