image

אגף חופי רחצה במשרד הפנים מודיע: חופי הרחצה סגורים

עאטף חיראלדין, מנהל האגף לחופי רחצה ארצי הורה לכל הרשויות המפעילות חופי רחצה, לסגור לאלתר את החופים. זאת בהמשך להנחיות על איסור התקהלות במרחב הציבורי ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

תאריך: 18-03-2020

image

18.03.20 

אגף חופים בעיריית אשדוד סגר הבוקר את כל חופי הרחצה בעיר ומהיום ועד להודעה חדשה תהיה אסורה הרחצה בים. זאת בהמשך להנחיות המחמירות של משרד הבריאות על איסור התקהלות ואיסור שהייה מחוץ לבית שלא לצורך. 

"בשל המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה כלל חופי הרחצה נסגרו למתרחצים והופסקו שירותי ההצלה" כותב מנהל האגף במשרד הפנים ומוסיף "לאור האמור ועל מנת לשמור על בטיחותם וחייהם של מבקרים שיגיעו לחופי הרחצה, על הרשות המקומית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לאכוף את איסור הרחצה". 

בחוזר שהוציא משרד הפנים (מצ"ב) מפורטים הפעולות שהרשויות ינקטו בדגש על איסור רחצה בכל החופים והרחקת הציבור מהחופים. החוזר חותם בהנחייה לרשויות: "מתוקף האחריות של הרשויות המקומיות על החופים הנמצאים בתחומם, הרשויות יפעלו באופן מיוחד כדי למנוע כניסת מתרחצים לחופי הים" ומסיים בתקווה שנעבור את המשבר הזה במהרה ונשוב לפעילות רגילה בריאים ושלמים.

close