image

הנחיה לחבוש מסיכת פה ואף במרחב ציבורי ובעבודה

חובשים מסיכה שומרים על החיים. ישנה הנחיה רשמית לחבוש מסיכה במרחב הציבורי. למי שאין בהישג ידו, אפשר לאלתר בבית כפי שהדגמתי לכם לפני כחודש ימים, רק שתהיה מבד כלשהוא ולא מנייר. אנא, הישמעו להנחיה החשובה הזו, שתסייע לנו לבלום עוד יותר את התפשטות הנגיף.

תאריך: 02-04-2020

image

פירוט הנחיה לחבוש מסיכה במרחב ציבורי ובעבודה

close