image

חקירות אפידמיולוגיות הקשורות לאשדוד

תאריך: 20-03-2020

image

חולה קורנה חדש פורסם ב-01.04.2020 

18.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
19.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
20.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
22.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
22.3 בשעות 11:00-13:00- ב.ס.ד אורטופדיה הורקנוס 8.
23.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
24.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
25.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
26.3 בשעות 13:00-21:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.
26.3 בשעות 9:30-10:00- צרכניית "אור לישראל" בעל הנס.
27.3 בשעות 13:00-15:30- מכולת "שפע מרקט" אברהם שפירא 36.

 

חולה קורנה חדש פורסם ב-30.03.2020

24/03/2020 20:15 -20:40 רמי לוי בשכונה ברובע י״ב שבט לוי, אשדוד

24/03/2020 20:00-20:30 קיוסק בכיכר מגי'ק שבט לוי, אשדוד

חולי קורנה חדשים פורסם ב-27.03.2020 17:00

25/03/2020 19:00 - 07:00, בי"ח אסותא- חדר ניתוח הרפואה 7 ,אשדוד
23/03/2020 19:00 - 07:00 , חדר ניתוח בי"ח אסותא הרפואה 7 , אשדוד
23/03/2020 10:00 - 11:00, בית מרקחת קופ"ח כללית גור דב, אשדוד
19/03/2020 09:00 - 11:00 , סופר שופרסל הבושם, אשדוד
19/03/2020 08:30 - 09:00 , בית מרקחת כללית גור דב , אשדוד
18/03/2020 09:30 - 10:30, מרפאת ד"ר בראון, אשדוד
18/03/2020 07:00 - 18:00 , חדר ניתוח בי"ח אסותא, הרפואה 7, אשדוד
17/03/2020 15:00 - 23:00 , חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד
17/03/2020 12:00 - 12:10 , שפע מרקט, אשדוד
16/03/2020 17:00 - 17:30 , מרפאת ד"ר בראון, אשדוד
16/03/2020 07:00 - 15:00 , חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד
15/03/2020 15:00 - 23:00, חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד
14/03/2020 20:30 - 22:30, שופרסל הבושם, אשדוד
14/03/2020 19:30 - 20:30, מקס סטוק בעלי מלאכה 4, אשדוד
14/03/2020 15:00 - 23:00, חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד
24/03/2020 13:00 - 17:00 , ביהח אסותא, אשדוד
24/03/2020 08:00 - 08:00 , רמי לוי, אשדוד
21/03/2020 19:00 - 19:30 , בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
21/03/2020 17:00 - 18:00, בית הכנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
21/03/2020 08:45 - 11:30, בית כנסת אימרי חיים ויז'ניץ , אשדוד
20/03/2020 17:00 - 19:00, תפילה בחצר הבניין של בית הכנסת, אשדוד
20/03/2020 09:00 - 10:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
19/03/2020 22:00 - 23:00 , בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
19/03/2020 17:00 - 18:00 , בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
19/03/2020 08:30 - 09:30, בית הכנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
19/03/2020 08:00 - 08:00, קופת חולים כללית , אשדוד
19/03/2020 08:00 - 08:00, רמי לוי אזור תעשיה אשדוד , אשדוד
19/03/2020 08:00- 08:00 , אושר עד, אשדוד
19/03/2020 08:00- 08:00 , בית כנסת שובה ישראל, אשדוד
18/03/2020 10:30- 11:30, בית הכנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
18/03/2020 09:30- 10:15, סניף קופת חולים מאוחדת, אשדוד
18/03/2020 05:00- 11:00, נסיעה במונית לביח אסותא, אשדוד
17/03/2020 11:00- 12:00, מכולת תור לישראל, אשדוד
17/03/2020 11:00 - 11:30, ivory - בנין ומןארשגק, אשדוד
16/03/2020 22:00 - 23:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
16/03/2020 21:00 - 21:30, תחנה מרכזית - שויצריה הקטנ, אשדוד
16/03/2020 19:45 - 22:00, מיון נשים ביח אסותא, אשדוד
16/03/2020 19:00 - 21:00 , עו"ד חיים פרנק - מגדלי משרד חיים פרנק - k tower ,18 , אשדוד
16/03/2020 17:00 - 18:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס , אשדוד
16/03/2020 14:30 - 17:30, גינה שכונתית הורקנוס קהל חסידים, אשדוד
15/03/2020 22:00 - 23:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
15/03/2020 20:00 - 04:30, אולמי האצולה, אשדוד
15/03/2020 19:30 - 20:00, קופ"ח לאומי, אשדוד
15/03/2020 17:00 - 18:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד
15/03/2020 16:30 - 17:00, מכולת נתיב החסד, אשדוד
14/03/2020 19:00 - 19:30 , בית הכנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד
14/03/2020 17:00 - 18:00, בית הכנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד
14/03/2020 08:45 - 11:30, בית כנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד
14/03/2020 08:00 - 08:00, בית כנסת הרב פינטו שבט בנימין, אשדוד
13/03/2020 17:00 -19:00, בית כנסת אמרי חיים ויז'ניץ, אשדוד 

16.3 בשופרסל דיל ברחוב שדרות הרצל 1 אשדוד בשעות 8.30-9.45, אשדוד.
17.3 21:20-21:30 חנות נעלי שילת רחוב רשב"י אשדוד.
17.3 21:50-22:00 חנות "שוזים" רחוב יהודה הנשיא אשדוד.
17.3 חנות IVORY רחוב הרצל 1, באשדוד שעות 11.00-11.30, אשדוד.

חולה קורונה חדש - פורסם ב- 23.03.20 

מקומות בהם שהה חולה קורונה באשדוד

17.03.2020: 21:20-21:30 חנות נעלי שילת רחוב רשב"י אשדוד.

17.03.2020: 21:50-22:00 חנות "שוזים" רחוב יהודה הנשיא אשדוד.

תחבורה ציבורית:
09.03.2020: בשעה 15:00 קו 350 של חברת אפיקים מרחוב בעל הנס אשדוד לרחוב עזרא נחמיה בני ברק.
11.03.2020: 00:05 קו 350 של חברת אפיקים משדרות ירושלים בני ברק לרחוב יצחק הנשיא אשדוד.
11.03.2020: בשעה 14:30 קו 350 של חברת אפיקים מרחוב בעל הנס אשדוד לרחוב עזרא נחמיה בני ברק.
11.03.2020: 22:15 קו 350 של חברת אפיקים מרחוב עזרא נחמיה בני ברק לרחוב יצחק הנשיא אשדוד.
12.03.2020: 15:05 קו 349 של חברת אפיקים מכהנמן קוקה קולה בני ברק לרחוב הרי"ם לוין אשדוד.

חולה קורונה חדש - פורסם ב- 23.03.20

8.3.20 -10.3.20, 12.3.20, 15.3.20, 16.3.20: אוטובוס קו 324 שעה 6.20 מתחנת נחל קידרון אשדוד עד מחלף ההלכה.

8.3.20 -10.3.20, 12.3.20, 15.3.20, 16.3.20: אוטובוס קו 324 שעה 6.20 מתחנת נחל קידרון אשדוד עד מחלף ההלכה.

 8.3.20 -10.3.20, 12.3.20, 15.3.20, 16.3.20: נסיעה חזרה: קו 320 שעה 17.00 ממחלף השבעה עד לתחנה מרכזית אשדוד.

8.3.20 -10.3.20, 12.3.20, 15.3.20, 16.3.20: קו 15 תחנה מרכזית אשדוד שעה 17.30 עד תחנת נחל קידרון אשדוד.

11.03.2020: אוטובוס קו 15 שעה 10.00 בבוקר מתחנת נחל קידרון אשדוד לתחנה מרכזית אשדוד.

11.03.2020: קו 320 מתחנה מרכזית אשדוד שעה 10.30 למחלף השבעה

17.03.2020 נסיעה בקו אוטובוס 312 תאריך שעה 12.00 מאשדוד לאזור מחלף השבעה, אשדוד.

הרוקמים, חולון.

21.03.2020 מונית מחברת Get taxi בשעה 03.23 מבית חולים אסותא אשדוד לרחוב נחל קידרון, אשדוד

16.03.2020: ביקר בשופרסל דיל ברחוב שדרות הרצל 1 אשדוד בשעות 8.30-9.45, אשדוד.

17.03.2020: ביקור בחנות IVORY רחוב הרצל 1, באשדוד שעות 11.00-11.30, אשדוד.

חולה קורונה- חולה מספר 153

יום שבת, 14.3, 13:00

חולה בשנות הארבעים לחייה, ממרכז הארץ
חזרה משני טיולים ביוון ובריטניה.

הלוך:
23.2 : טיסה מתל אביב לאתונה
29.2 : 6:20 טיסה מזקינטוס לאתונה בחברת סקיי-אקספרס 421O
חזור:
29.2 : 22:30 טיסה מאתונה לתל אביב בחברת AEGEAN 3928A, 
00:30 נחיתה בנתב"ג (1.3)
הלוך:
3.3 : 7:00 טיסה מתל אביב ללונדון עם חברת VIRGIN טיסה 454
חזור:
8.3 : 13:30 טיסה מלונדון (לוטון) לתל אביב עם חברת WIZ טיסה 94451W

9.3 : 10:30-11:10 פלאפון, סניף אשדוד
9.3 : 12:00-12:15 סופר "מרקט בעיר", גן יבנה

 

חולה קורונה- חולים מספר 92 ו-98 

יום חמישי, 12.3, 17:30

החולים הם תיירים בשנות העשרים, שהיו בטיול מאורגן בארץ. להלן פרטי החקירה האפידמיולוגית:

טיסה לישראל:
* 3.3: ממוסקבה לתל אביב , חברת אירופלט, מספרה SU 502, המראה בשעה 08:35, נחיתה בארץ ב- 11:50.

מקומות שהייה:
3.3:
*מלון אוריינט, רח' עמק רפאים 3, ירושלים
* 21:00-22.30: מסעדת מחניודה, רח' בית יעקוב 10, ירושלים
 
4.3:
*07:00-08:00: ארוחת בוקר במלון אוריינט, עמק רפאים 3, ירושלים
*12:00-14:00: מסעדת אבו שוקרי, הגיא, ירושלים
*21:15-23:15: מסעדת הסדנא, דרך חברון 28, ירושלים
 
5.3:
*07:00-08:00: ארוחת בוקר, מלון אוריינט, עמק רפאים 3, ירושלים
*09:00-12:00: מוזיאון יד ושם בירושלים.
*14:00-15:30: מסעדת ביגה, רחוב אריאל שרון 1, אשדוד
*21:30-23:30: מסעדת קאב קם, רחוב לינקולן 11, תל אביב וגם במסעדת אברקסס, רחוב לילנבלום 40, תל אביב באותה השעה.
* 23:00 ובמהלך הלילה: מועדון קווין בי, רחוב אבן גבירול 13, תל אביב
 
6.3:
*07:00-10:30: ארוחת בוקר, מלון רויאל ביץ, רחוב הירקון 19, תל אביב
*21:30-23:30: מסעדת בית קנדינוף, רחוב הצורפים 14, תל אביב
*23:30 ובמהלך הלילה: מועדון זוזו, שדרות רוטשילד 32, תל אביב
 
7.3:
*08:00-10:00: ארוחת בוקר, מלון רויאל ביץ, רחוב הירקון 19, תל אביב
*18:30-21:00: מסעדת מלון בראשית, דרך בראשית 1, מצפה רמון
 
8.3:
*08:00-10:00: ארוחת בוקר, מלון בראשית, דרך בראשית 1, מצפה רמון
*18:00-21:00: מסעדת מלון ישרוטל ים המלח, עין בוקק
 
9.3:
*08:00-10:00: ארוחת בוקר, ישרוטל ים המלח, עין בוקק
*13:00-15:00: מסעדת דוניאנא (בונירם), עיר עתיקה 11, עכו
*19:30-21:30: מסעדת הבוקרים, קיבוץ מירום גולן, רמת הגולן.
 
10.3:
*08:00-09:00: ארוחת בוקר, חדר אוכל של קיבוץ מירום גולן, רמת הגולן
*20:30-22:00: מסעדת Social Club, שדרות רוטשילד 45, תל אביב

חולה קורונה נוסף- חולה מספר 333

מלשכת הבריאות המחוזית אשקלון

חולה 333 ממחוז אשקלון חזר מבולגריה להלן פרטי הטיסות:

5/3 07:30 תל אביב- סופיה : LY 551
9/3 11.00 סופיה תל אביב
LY 552
שהייה במלון lion בעיירת הסקי בנסקו

מקומות שהה בהם:

15/3 13.00 מתחם סטאר סנטר אשדוד ביקור בשתי חנויות:
בחנות כלים נעמן
ובחנות הום סנטר

חולה קורונה מספר 525 

הודעה מלשכת הבריאות מחוז אשקלון.

להלן מקומות החשיפה
9.3.20
17:00-19:30- בית כנסת מרכז חסידי ויז'ניץ . רחוב שלמה המלך 18 בני ברק
10.3.20
8:30-11:00 13:30-16:30
19:30-24:00 -בית כנסת מרכז חסידי ויז'ניץ רחוב שלמה המלך 18 בני ברק.10.3.20
12:00-12:30 -סעודת פורים. רחוב דמשק אליעזר 15 בני ברק
17:00-18:00 - סעודת פורים. רחוב טל חיים 8 בני ברר
12.3.20
11:00-11:45-בנק פאג"י. רחוב הרב לנדאו 5 בני ברק
16.3.20
17:00-17:30 -מרפאת ד"ר בראון. רחוב כיכר אלתא רובע ז
18.3.20
9:30-10:30-מרפאת ד"ר בראון. רחוב כיכר אלתא רובע ז
* נסיעה יומית בקו 350 של חברת אפיקים. יציאה בשעה 05:30 מתחנת יצחק הנשיא אשדוד לבני ברק וחזרה בשעה 19:15 מתחנה ברחוב עזרה ונחמיה בני ברק לאשדוד
* בית כנסת מקור ברוך רחוב חזון איש 32 בני ברק. תפילת שחרית בימים א-ו
* בית כנסת ויז'ניץ רחוב האדמור מגור 5 אשדוד תפילת ערבית בימי שישי ותפילוצ שחרית מנחה וערבית בימית שבת
* מקוואות -רחוב חלפתא 9 אשדוד+רחוב חזון איש 32 בני ברק
*ישיבת ויז'ניץ רחוב שלמה המלך 18 בני ברק. לימוד בחורים +צוות כל יום אחר הצהריים
* תלמוד תורה סרט-ויז'ניץ רחוב הרב לנדאו 8 בני ברק. לימוד תלמידי כיתה ח+צוות. כל יום בבוקר

הנחיות לכל מי שהיה במקומות שצוינו 

מי שהיה במקומות שצוינו לעיל חייב להיכנס לבידוד בית
ולדווח על כך באתר משרד הבריאות:
http://bit.ly/MOH-Corona

או במוקד משרד הבריאות בטלפון *5400

אם במהלך הבידוד מופיעים תסמינים של חום או שיעול או קושי בנשימה יש להתקשר באופן מיידי למוקד 101 של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף.

להנחיות בדבר אופן בידוד ביתי יש להכנס לאתר משרד הבריאות:
http://bit.ly/MOH-Corona
**
החקירה האפידימיולוגית ממשיכה, ובאם יתגלו פרטים נוספים, הם יפורסמו לציבור.

המידע יהיה זמין לציבור רק באתר משרד הבריאות בכתובת:
http://bit.ly/MOH-Corona

או בהודעות דובר רשמיות של משרד הבריאות:
https://t.me/MOHreport

• בישומון (אפליקציה) CoronApp


המגן - האפליקציה הלאומית למלחמה בנגיף הקורונה

כדי שנוכל להגן על בריאותם של האנשים בקבוצות הסיכון, של בני משפחתנו ושל כל אחד מאיתנו - על כולנו לקחת חלק במאמץ הלאומי נגד נגיף הקורונה. אפליקציית "המגן" מצליבה את מיקומך עם מפות המסלולים של חולי הקורונה המאומתים ומעדכנת אותך במקרה של חפיפה. האפליקציה פועלת ברקע והמידע שלך נשאר על המכשיר שלך בלבד.

Android

iphone

 

close