image

עדכון קווי התחבורה ציבורית - מטרופולין נכון ליום שני 23.3.2020

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ולאור הנחיות מעודכנות של משרד התחבורה, עודכנו שינויים רבים במפת הקווים של מטרופולין. השינויים כוללים ביטולים של חלק מקווי השירות, וכן צמצום משמעותי בתדירות הנסיעות של קווים אחרים. אנו ממליצים לכל הנוסעים להתעדכן בזמן אמת בלוחות הזמנים של הקווים באתר החברה או בפייסבוק, שכן שינויים נוספים ייתכנו בהמשך.

תאריך: 22-03-2020

image

אזור הנגב והדרום

הופסקה פעילותם של קווי השירות הבאים:
559 ,38 ,354 ,458 ,459 ,400 ,373 ,360 ,359 ,343 ,373, 377, 669, 374 ,380 ,158 ,381 ,161 ,163, 660, 668, 680.

יתר קווי השירות הפועלים באזור זה, יופעלו החל מיום ראשון עפ"י לוחות הזמנים של הקו בימי שני, וזאת לאורך כל ימות השבוע.

פעילות הקווים תסתיים בשעה 20:00 למעט קווים שמספרם: 1 ,15 ,37  ,70 ,50, שיופעלו עד השעה 20:15.

להלן שעות פעילות עמדות "על הקו" באזור:

ירוחם

ימים א', ג', ה'- 14:00-8:00
ימים א', ג', ה'- 19:00-12:00

ערד

מ-08:00 עד 16:00 (הפסקה בין 14:00-14:30)

קרית גת

מ-08:00 עד 16:00 (הפסקה בין 14:00-14:30)

גדרה

מ-08:00 עד 16:00 (הפסקה בין 14:00-14:30)

בימי שישי כל העמדות תהיינה סגורות!

 

אנו מזכירים בנוסף כי התחבורה הציבורית מופסקת מידי ערב החל מהשעה 20:00 ועד הבוקר שלמחרת.

נאחל לכולנו בריאות איתנה ושבוע טוב!

close