image

עיריית אשדוד: שמרו על עובדי הניקיון

השמירה על ההיגיינה באמצעות מסכה לפנים וכפפות לידיים היא צורך השעה, אך באגף תפו"ח ובמחלקה לשירותי ניקיון מבקשים מהציבור: "אנא, שימרו עלינו ובגמר השימוש בכפפות השליכו אותן לתוך האשפה. אל תסכנו אותנו בחשיפה לקורונה".

תאריך: 30-03-2020

image

גם בימים אלה, ימים של סגר כמעט מוחלט, מינהל התפעול ממשיך לספק לציבור את שירותיו הטובים. עובדי המחלקה לשירותי ניקיון באגף תפו"ח, דואיםג לפנות את האשפה כמידי יום ומבצעים ניקיון במרחב הציבורי. אלא שהם נתקלים בתופעה מאוד מדאיגה. בכל יום הם נאלצים לאסוף כפפות אישיות שתושבים השליכו במרחב הציבורי. 

כידוע, נגיף הקורונה מועבר באמצעות קירבה אישית, מגע בין בני אדם, העברת חפצים מיד ליד או נגיעה בפריטים ומקומות נגועים. הנגיף רושם אחוזי הדבקה גבוהים ומהירים ורק הקפדה על ההנחיות של משרד הבריאות יכולה לצמצם את אחוזי ההדבקה. ההנחיות קובעות כי השמירה על ההיגיינה היא פעולה בסיסית ומתחייבת במאבק בהתפשטות הקורונה וגם השימוש במסכות ובכפפות היא דבר נכון, אך בד בבד יש לנקוט בפעולה אחראית גם לאחר השימוש בכפפות ולהשליכן לתוך האשפה

"זה שהציבור שומר על ההיגיינה ומשתמש בכפפות זה יפה ונכון אך בגמר השימוש, יש להשליך אותן בתוך פחי האשפה ולא ברחוב" אומרים באגף תפו"ח ומבקשים מהציבור "אנא, שמרו גם על עובדי הניקיון שלנו, אחרי הכל הם שומרים על ניקיון העיר גם בימי הקורונה".

זו גם ההזדמנות להזכיר כי הוצאת גזם, גרוטאות וחפצי בית תיעשה עד לשעה 11 בבוקר, כך שהיא תפונה באותו יום. אנא הקפידו על כך וזכרו שאנו לא בתקופה רגילה ועלינו לפעול בתבונה ובהתחשבות באלה שעל אף הכל ממשיכים להעניק לנו שירותים מיטביים.

close