image

עם ישראל חי

תאריך: 03-04-2020

image

השנה הקדמנו את דגלול העיר ואשדוד שלנו החלה להתקשט לכבוד יום העצמאות.
גם כשקשה ומאתגר תזכרו שאנחנו חזקים ונעבור ביחד גם את התקופה המורכבת הזאת. הוציאו גם אתם את הדגלים ותלו בביתכם.
שבת שלום 

close