image

אכיפה לבלימת הגל השני

נתוני התחלואה בישראל שוב גדלים. כך גם באשדוד. הסיבה: התרופפות המשמעת ואי ציות להנחיות משרד הבריאות. החשש: איבוד כל ההישגים של גל התחלואה הראשון. הפתרון: אכיפה והטלת קנסות בגין אי חבישת מסכה במרחב הציבורי. התקווה: התושבים ישובו לנהוג באחריות ולסייע במאמצי הבלימה.

תאריך: 23-06-2020

רק שמירה על הכללים תוביל למיגור התפשטות הנגיף
image

העלייה במספר הנדבקים בנגיף קורונה בישראל והנתונים המדאיגים גם בעיר אשדוד הביאה את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי לנקוט בצעדי אכיפה משמעותיים ולהביא לכך שהציבור ישוב למלא אחר הנחיות משרד הבריאות. ההחלטה נפלה בישיבת מטה קורונה המתכנסת מידי יום ומציגה את תמונת המצב העדכנית, ממנה משתמע כי אין מנוס מנקיטת צעדים שיחזירו את המשמעת בקרב הציבור. ראש העיר ומ״מ מפקד תחנת משטרת אשדוד החליטו על פעילות משותפת והגברת האכיפה בכל המרחב הציבורי, וכבר אתמול נרשמו קנסות על אי חבישת מסכה וקנסות לעסקים שלא עמדו בהנחיות. 

לדעת מומחים ואנשי המקצוע, חבישת מסכה היא הפעולה הבסיסית והחשובה ביותר במניעת התפשטות הנגיף. על פי הסטטיסטיקה, אנשים שחובשים מסכה מקטינים את סיכויי ההידבקות עד להסתברות מינימלית של כ-1% בלבד! מה שמראה כי זו פעולת הגנה בטוחה, הן לחובש המסכה והן להתפשטות המחלה. בכל המקומות בעולם שנהגו על פי הנחיות הבריאות וחבשו מסכות, הצליחו לבלום את התפשטות המגפה באופן דרמטי. בישראל, שההתמודדות המוצלחת שלה עם מגפת הקורונה זכתה לשבחים בכל העולם, רואים בדאגה את העלייה בנתוני ההדבקה וחוששים שההישגים עד כה ירדו לטימיון. 

גם באשדוד עוקבים בדאגה אחר הנתונים ותולים זאת בהתרופפות המשמעת. אז בנוסף לפעולות ההסברה, הוחלט להגביר את האכיפה ולקנוס מי שעובר על הנחיות משרד הבריאות. ד"ר לסרי אף העלה פוסט דואג וקורא לציבור לקחת אחריות ולנהוג בתבונה, כאשר הדגש הוא כמובן על חבישת מסכה באופן מלא. ד"ר לסרי הוסיף גם את החשיבות בשמירת מרחק והסביר כי לא צריך להתבייש מלומר שלום גם ללא לחיצת ידיים או חיבוק.  

הפעילות המשותפת של העירייה עם המשטרה מלמדת על חשיבות המשימה ועל המאמץ המרוכז של שני הגופים בהבטחת בריאות הציבור. לשם כך הוקצו כוחות שיטור ופיקוח שיסתובבו במרכזים המסחריים, בקניונים וברחובות העיר על מנת להבטיח עמידה בתנאי 'תו סגול' לעסקים והתנהגות אחראית של התושבים. אתמול כאמור, עם הגברת האכיפה נרשמו 30 קנסות בגין אי חבישת מסכה וניתנו 45 התראות לעסקים, כאשר אנשי השיטור ואנשי הפיקוח העירוני מלווים את פעולותיהם גם בהסברה ושכנוע, כי "רק שמירה על הכללים תוביל למיגור התפשטות הנגיף". 

בעירייה שבים ומזכירים: חובה לחבוש מסכה באופן מלא, לשמור מרחק 2 מ' ולשטוף ידיים לעתים קרובות.

close