image

כללי התנהגות באזורים מוגבלים

לאור נתוני ההדבקה הקשים ועלייה ברמת התחלואה במוקדים שונים במדינה ובאשדוד, וועדת השרים בראשות ראש הממשלה הכריזה על אזורים מוגבלים והטילה סגר מלא על רובעים ג׳, ז', ח' באשדוד, למשך שבוע ימים. ההחלטה נועדה למנוע את המשך התפשטות הקורונה באשדוד. לכן, החל מהבוקר (2/7) ועד ליום חמישי הבא (9/7) יחולו הגבלות תנועה כדלהלן:

תאריך: 02-07-2020

image

1. יציאה מהאזור המוגבל 

• אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל לא יורשה לצאת מהאזור המוגבל אלא לאחת המטרות הבאות:
- קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל.
- הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם.
- שוטר, חייל, סוהר, עובדי כבאות והצלה או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו.
- הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
- העברת קטין שהוריו חיים בנפרד אל הורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא הורה משמורן או מצוי במשמורת משותפת.
- צורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.

2. כניסה לאזור המוגבל
• אדם שאינו גר באזור המוגבל לא יוכל להיכנס לאזור המוגבל, למעט המקרים הבאים:
- כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו.
- כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל.
- כניסת שוטר, חייל, סוהר, עובדי כבאות והצלה או איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו.
- כניסת עובדים סוציאליים לצורך ביצוע תפקידם.
- כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים.
- כניסת עיתונאי נושא תעודה.
- כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, גז, מים, תקשורת ופסולת.
- העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני.
- כניסת אדם לצורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחתו שהוא חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחתו, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.

3. תנועה בתוך האזור המוגבל
• אדם יורשה לנוע בתוך האזור המוגבל רק למטרות הבאות:
- הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור.
- הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
- קבלת שירות רפואי או תרומת דם.

 


- הליך משפטי.
- טיפול במסגרת רווחה.
- פעילות ספורט של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים.
- יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחב הציבורי למרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים.
- יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע.
- העברת קטין שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני.
- העברת קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

4. שירותים זמינים באזור המוגבל
- כלל החנויות - סגורות לקבלת קהל, למעט חנויות מזון, בתי מרקחת, היגיינה ואופטיקה, אשר יפעלו בהגבלה של עד 10 אנשים בחנות או עד 7 מ"ר לאדם, תוך שמירה על 2 מטרים בין אדם לאדם.
- תפילות – עד 10 אנשים במבנה או שטח פתוח.
- הלוויות – עד 20 אנשים בשטח פתוח בלבד.
- בריתות - עד 10 אנשים במבנה או בשטח פתוח.

5. שירותים אסורים באזור המוגבל
- ענפי בילוי, פנאי וספורט - הפעילות אסורה.
- קניונים – חנויות בקניונים יהיו סגורות למעט מרכולים, בתי מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה שנמצאים בקניון.
- שווקים קמעונאיים – סגורים, למעט חנויות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות שעיסוקן מכירת מוצרי היגיינה ומכוני אופטיקה.
- עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם (לפי צו רישוי עסקים: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף, מספרה, כתובות קעקע, ניקוב חורים בגוף האדם, רפואה אלטרנטיבית).
- מסעדות ובתי קפה – סגורים, למעט משלוחים.
- בתי קולנוע, תיאטראות ומוסדות תרבות.
- אולמות אירועים, דיסקוטקים, ברים ופאבים.
- מכוני כושר, בריכות שחיה ובתי מרחץ.
- פארקי מים, גן חיות, ספארי, פינות חי (למעט טיפול חיוני בבעלי חיים).
- מתקני שעשועים ולונה פארק.
- מוזיאונים וספריות.
- שמורות טבע, גנים לאומיים ואתרי מורשת

מוקד 106 לשירותכם.

 

close