image

אין קבלת קהל בבניין העירייה

בעקבות ההחמרה בנתוני ההדבקה ועל מנת לשמור על רציפות תפקודית של העירייה ויכולתה לספק שירותים חיוניים לתושבים, בניין עיריית אשדוד ויתר מוסדות העירייה יהיו סגורים לקבלת קהל מהיום ה-5/7/20 ועד להודעה לחדשה.

תאריך: 05-07-2020

image

כל השירותים המשרדיים יינתנו באמצעים דיגיטליים. כל הדרכים ליצירת קשר איתנו כאן => https://bit.ly/2NSuLX0

במקום בו יש הכרח להגיע פיזית, הוא יתבצע אך ורק לאחר תיאום 24 שעות מראש.

הכניסה תתאפשר רק בחתימה על הצהרת בריאות, מדידת חום ובעטיית מסכה לכל אורך השהייה.

אנא, נצלו ככל שניתן את השירותים הדיגיטליים והימנעו ככל האפשר מביקור פיזי במוסדות ציבור. ניתן להוריד את אפליקציית אשדודית ולהיעזר במוקד 106.

ביחד, אשדוד חזקה

close