image

הרחוק זה הקרוב החדש

ביום שלישי האחרון התקיים מפגש מיוחד בזום עם מעל 100 משתתפים בנושא תרבות הפנאי של בני הנוער בעיר, במטרה להקנות כלים להורים לבנות חוסן ולייצר שיח מקרב עם מתבגרים, אשר עשוי בתורו למנוע התנהגויות סיכון של המתבגרים בתקופת הקורונה.

תאריך: 24-07-2020

image

תקופת החופש הגדול, ובפרט בתקופת הקורונה, מהווה אתגר עבור ציבור ההורים והנוער בכלל, ובשל העובדה כי תרבות הפנאי של בני הנוער עברה תמורות בשנים האחרונות, יש צורך בשינוי באופן התייחסות ההורים. שיתוף פעולה בין ״מהות״ אשדוד - הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי ובין אגף שפ״י (שירות פסיכולוגי-ייעוצי) במשרד החינוך הוביל לקיום המפגש בזום.

המרצה שנבחר היה מר הרצל כחלון, עו"ס ומטפל משפחתי, תושב העיר, אשר פינה מזמנו היקר ובחר להתנדב להרצאה חשובה זו לטובת המטרה החינוכית ומתוך דאגה לילדי העיר בתקופה המאתגרת שעוברת עלינו.

ההיענות למפגש הייתה גבוהה מאוד ונרשמו אליו מבעוד מועד מעל ל- 100 משתתפים, תושבי העיר אשדוד, הורים, אנשי מקצוע ועובדי מהות ומתנדביה.

המפגש כלל סקירה של העבודה הנעשית במהלך השנה בתחום המניעה העירונית בחינוך הפורמאלי ולאחר מכן את הרצאתו של הרצל כחלון.

בתום הערב, ניתנה במה למשתתפים לשאול את המרצה שאלות ולקבל תשובות אופרטיביות מצידו להתנהלות מיטבית כהורים וכסבים למול המתבגרים בזמנים מורכבים אלה ובכלל.

המפגש החשוב הזה לא היה מתקיים לולא ירדנה להב וחני כהן, מדריכות שפ"י במשרד החינוך ובריג'יט דוקהן, ראש תחום מניעה והסברה בחינוך הפורמלי במהות,  שיחד עם המב"סיות והיועצות התגייסו במהלך החופשה והוציאו אותו אל הפועל.

close