image

מחיר למשתכן באשדוד יוצא לדרך

בשורה לתושבי אשדוד: השבוע פורסם המכרז לשיווק הקרקעות לקבלנים לבניית 692 יחידות דיור לצד מוסדות ציבור ברחוב ויצמן. מדובר בפרויקט הראשון בעיר של מחיר למשתכן, "בית בשדרה", שייבנה במסגרת הסכם הגג באשדוד במקום מגרש האימונים

תאריך: 20-07-2020

image

קרדיט הדמיה: פרחי צפריר אדריכלים

השבוע פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מכרז לקבלנים וליזמים במסגרתו ישווקו שתי חלקות קרקע המיועדות לבניית 692 יחידות דיור בחלקה הצפוני של אשדוד. יחידות הדיור שיימכרו בהמשך, בשיטת 'המחיר למשתכן' יהיו בהוזלה משמעותית ממחיר השוק. הפרויקט, אשר נקרא "בית בשדרה" וייבנה במסגרת יישום הסכם הגג באשדוד, יוקם במקום מגרש האימונים לכדורגל בין שדרות בן גוריון, שדרות ויצמן, ורחוב ז'בוטינסקי. הקמת מגרשי האימונים החדשים מקודמים בימים אלה על ידי רשות הספורט באשדוד כחלק מקרית הספורט החדשה, שעתידה להיבנות בסמוך לפארק לכיש. 

השטח של פרויקט "בית בשדרה" גובל עם תחנת כיבוי אש והמכללה, מדרום שטח מיועד למבני ציבור, ממערב המתחם מסחרי סטאר סנטר עם תחנת דלק ומצפון דרך עירונית ומתחם תעשייה. מתחם המגורים החדש כולל שימושי מסחר ותעסוקה, בתי ספר ילדים גנים מעונות ומתנ"ס קהילתי. 692 יחידות הדיור ייבנו בשישה מגדלים: שלושה מגדלי מגורים ועוד שלושה מגדלים בשילוב תעסוקה ומסחר לאורך שדרות ויצמן ובן גוריון. 

לפני כשלוש שנים חתם ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי על הסכם הגג מול הדינה לטובת הקמתן של כ-30 אלף יחידות דיור בעיר. לטובת קידום התכנית המורכבת, הוקמה מינהלת הסכם הגג בראשות המהנדס אייל דוידוביץ' במטרה ללוות את הפרויקטים השונים שייבנו ברחבי העיר תוך הסרת החסמים הבירוקרטים ועד לשלב הבניה. השבוע ציין ראש מינהלת הסכם הגג באשדוד, ,דוידוביץ' כי הפרויקט בית בשדרה שם דגש על תכנון מרחב ציבורי איכותי לטובת התושבים, כאשר במרכזה תוקם גינה ציבורית לרווחת תושבי השכונה ומערכת שבילי הולכי רגל המקשרת בין הרחובות והשימושים השונים. 

ראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי: "עתידה של אשדוד ועיצובה לקראת העשורים הבאים יבוא לידי ביטוי הודות למשאב החשוב ביותר שלה- צעירי העיר. מתוך תכנון ארוך טווח ודאגה לדור העתיד, אנו עמלים כעת על מתן פתרונות דיור בר השגה, כמו בפרויקט 'בית בשדרה'. אני מברך על התקדמות הפרויקט ועל היציאה לשיווק המגרשים לקבלנים. מדובר בהחלט בבשורה משמחת לתושבי העיר".

close