image

עדכוני פורטל חירום לאומי 21.07.20

תאריך: 21-07-2020

image

התקהלויות והתכנסויות

הסרת הגבלות על שהייה בחופי הים ובבריכות, המסעדות נשארות פתוחות - הוסרו ההגבלות על שהייה בחופי הים ובבריכות רחצה בסופי שבוע.
בנוסף, המסעדות יישארו פתוחות וימשיכו לפעול בהתאם לתנאי התו הסגול- עד 20 אנשים בפנים ועד 30 אנשים בחוץ.
https://www.oref.org.il/12530-16130-he/Pakar.aspx

הגבלות לסופי שבוע

המקומות הבאים יהיו סגורים במהלך סופי השבוע, בין יום שישי בשעה 17:00 בערב לבין יום ראשון בשעה 5:00 בבוקר:
• חנויות וקניונים – למעט מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנות שעיסוקה מכירת מוצרי הגיינה, אופטיקה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת
• שווקים קמעונאים
• מספרות ומכוני יופי
• ספריות
• גן חיות ופינת חי
• מוזיאונים וחללי תצוגה
• אטרקציות תיירותיות
• רכבל
https://www.oref.org.il/12412-16633-he/Pakar.aspx

מקומות עבודה
תנאי הפעלת עסק

עסק מעל 10 עובדים המעוניין שישהו בו בזמן נתון יותר מ-30% או עסק מוחרג המעוניין להגדיל מעבר לשיעור העובדים המותר לפי תחום עיסוקו (ראו עסקים מוחרגים). עליו לעמוד בתקנות "התו הסגול להעסקת עובדים" הבאות:
•המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים במשך, בין היתר באמצעות שילוט במקום העבודה, במקום בולט לעין.
•המעסיק ימנה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בהמשך.
•המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה יחתמו על טופס הצהרה, שיישמר בבית העסק, לפיו הם עומדים בכללים הבאים:
•יש לאפשר לעובדים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה או מהבית, ככל הניתן.
•בטרם כניסה למקום עבודה יש לשאול את הנכנסים את השאלותהבאות: האם אתה משתעל? האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
•לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
•חובה לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה, ולמנוע כניסה מאדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
•יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
•עובד יישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע. אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
•יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
•יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות.
•במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
•כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה, למעט 2 עובדים בלבד, שעובדים בקביעות בחדר אחד ושיש ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות, ולמעט אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה לכסות את הפה ואת האף.
כל עובד יעבוד בחדר קבוע.
•אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.
•בכל חדר ישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם כן יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם. במבנה בו קיימת מערכת כיבוי אוטומטית (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
•מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה בהשתתפות של עד 50 איש ובלבד שישמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם.
•כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
•יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
•אם התברר כי במקום העבודה התרחשה הדבקה בקורונה, הרשויות יכולות להורות על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, עד לאחר סיום ביצוע חקירה אפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות, וכן להורות על פתיחתו מחדש בתנאים שיורו עליהם.
•חדרי האוכל במקומות העובדה נדרשים להשאר סגורים. מותר רק איסוף עצמי.
https://www.oref.org.il/12522-16044-he/Pakar.aspx

gsfubho kxup"a gcrh, 23-07-20

close