image

בית המשפט קבע: לפנות את הקרוואן

בית המשפט קבע: לפנות את הקרוואן בהחלטה שניתנה ביום 27.7.20 ע"י בית משפט השלום באשדוד, קבע כב' השופט יהודה ליבליין כי אם מר אברהם אבישר לוי לא יפנה את הקרוואן בשפך נחל לכיש עד ל-10/8/20, רשאית העירייה לעשות זאת בעצמה וללא הודעה נוספת. עיריית אשדוד: "מדובר בהחלטה תקדימית במלחמה נגד הקרוואנים המתנחלים על שטחים ציבוריים". הבוקר נמסרה ההחלטה לידי מר לוי.

תאריך: 02-08-2020

image

מאז שנת 2019, נאבקת עיריית אשדוד בתופעה חדשה ומטרידה של הצבת קרוואנים בשטחים ציבוריים, בסמוך לחוף הים. מדובר בהצבת קרוואנים לתקופות ארוכות, בניגוד לחוק ובאופן שפוגעת במרחב הציבורי ובאינטרס הציבורי, ובעיריית אשדוד החליטו שיש לפעול בכל דרך למיגור התופעה. בפעילות שנקטה העירייה, באמצעות הפיקוח העירוני שיצא בקריאה לבעלי הקרוואנים לפנות את השטחים ובמסירת דוחות קנס למי שלא התפנה מיוזמתו, נחלה העירייה הצלחה חלקית. שכן, למרות שרובם המכריע של בעלי הקרוואנים התפנו, נותר אחד שחרף כל הניסיונות להביא לפינויו התעקש שלא להתפנות ואילץ את העירייה לפנות לבית המשפט.

לאחר מספר דיונים, כפי העולה מפרוטוקול ההחלטה של כב' השופט יהודה ליבליין, ולאחר שניתנו מספר אורכות והזדמנויות למר לוי לטפל בעניינו ואף נמצא פתרון באיתור שטח מתאים בו יוכל להציב את הקרוואן שלו, מצא בית המשפט כי מר לוי לא עשה דבר על מנת להסדיר את עניינו והורה לו באופן נחרץ לפנות את הקרוואן עד ל-10/8/20. החלטת בית המשפט מנומקת ומפורטת ומתארת את כל הפעולות שנעשו למציאת פתרון הולם, חרף העובדה כי מדובר בעברה על חוק הבנייה (מצ"ב בזאת החלטת בית המשפט).

בסופו של יום, קבע בית המשפט כי מר לוי חייב לפנות את הקרוואן שלו משפך נחל לכיש למתחם החולי מול הסטאר סנטר. כן קבע בית המשפט כי ככל שמר לוי לא יפנה את הקראוון בעצמו, בית המשפט מייפה את כוחה של העירייה לבצע את הפינוי בעצמה וזאת החל מיום 10.8.20.

במחלקה המשפטית - שמלווים הן את המאבק העירוני בשמירה על המרחב הציבורי והן את המקרה הספציפי הזה - מתארים את כל מה שנעשה ע"י גורמי הרווחה לטובת מר לוי. "מחלקת הרווחה ליוותה את מר לוי לאורך כל התהליך, התנהלה עמו ברגישות המתחייבת תוך הבנה למצבו, סייעה לו במילוי טפסים לצורך מיצוי זכויותיו, העבירה לרשותו מזון ותווי קניה, אך במקום הכרת התודה, קיבלו העבודות הסוציאליות מנה גדושה של צעקות וניבולי פה. כך גם כאשר נמסר לו ע"י גורמי הרווחה על מציאת מקום, חלופי תוך שהובטח לו כי העירייה תסייע בהעברת הקרוואן ואף תבחן בהמשך ביטול הקנסות שהושתו עליו לאור מצבו הרפואי והכלכלי. גם אז, מר לוי סירב לשתף פעולה וסירב להתפנות" הם אומרים ומציינים כי "עיריית אשדוד עשתה מעל ומעבר על מנת לסייע לתושב אולם המרחב הציבורי לא יוכל להיות הפקר".

החלטת בית המשפט הינה החלטה תקדימית שמסייעת במאבק נגד בעלי הקראוונים שבחרו להתנחל על שטחים ציבוריים. את עיריית אשדוד ייצגו עו"ד מאיר בירנבוים ועו"ד לי-חן צרפתי שאומרים: "אנו מודים לבית המשפט הנכבד על שנעתר לבקשה למתן צו שיפוטי בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, וזאת לאחר שקיבל את הנימוקים כפי שפורטו בבקשה למתן הצו וכן בדיונים שהתקיימו במעמד הצדדים ואף ראה לנכון לקבוע בסייפא ההחלטה כי אין ממש בטענותיו של מר לוי".      

לצפייה בהחלטה                                   

close