image

שבוע הנקה בסימן ה(ע)נקת חוסן

לשכת בריאות מחוז אשקלון בשיתוף עיריית אשדוד, אשקלון ושדרות הפעילו גם השנה כנס לאימהות ומשפחות מניקות. זהו הכנס השלישי ועמד בסימן שבוע הנקה 2020 – אפשרי בריא לה(ע)ניק חוסן.

תאריך: 09-08-2020

image

במחלקת הבריאות של עיריית אשדוד מציינים את שבוע ההנקה כמסורת אשר החלה לפני שלוש שנים, המתקיים במתכונת של כנס הרצאות וסדנאות אליו מוזמנות יועצות הנקה מלשכת הבריאות מחוז אשקלון אשר מפעילות סדנאות בנושאים הקשורים לאם וליולדת כדוגמת קשר באמצעות מגע תינוקות והתעמלות לאחר לידה. 

השנה הכנס היה צריך להתמודד גם עם אתגר הקורונה – הגבלת ההתקהלות ושמירה על בריאות הציבור – ולכן היה צריך להיערך אחרת ולהתאים עצמו לרוח הזמן. "הכנס הועבר בצורה דיגיטלית בהתאם למגבלות והשמירה על הבריאות" אומרים במחלקה ומציינים כי בכנס השתתפו כ-90 אימהות וכי "התגובות מהאימהות היו מפרגנות הן על היוזמה והן על קידום ההנקה בעיר". 

גורמי בריאות מסבירים כי על אף שהנקה הינה אחת הדרכים היעילות ביותר להבטיח את בריאותם וחוסנם של תינוקות, רק 10% מהתינוקות בישראל יונקים בלעדית למשך כ- 6 חודשים. נתון זה מעורר שאלות שכן חלב האם מספק את כל רכיבי התזונה הנדרשים לתינוק ומעניק בסיס מיטבי של הגנה חיסונית. כמו כן חלב האם מעניק יתרונות חיסוניים כל זמן שהאם מניקה ולכולם ברור כי מערכת חיסון מיטבית מסייעת בהגנה על הילד בפני מחלות זיהומיות, בדגש על מחלות של דרכי הנשימה ודרכי העיכול. 

לכן, שבוע ההנקה 2020 בישראל עוסק בתרומת ההנקה וחלב האם לחוסנם ולחסינותם של התינוקות. השפעה זו מצטרפת להגנה שמקנים החיסונים הניתנים בטיפות החלב. הנושא עוסק גם בתרומת ההנקה לחוסן הגופני הנפשי והרגשי של האימהות ועל תרומתו לקשר בין האימהות לתינוקן. 

כנסים מסוג זה, לצד התמיכה היומיומית של אחיות טיפת חלב באימהות מניקות, מסייעים בהעלאת חשיבות ההנקה למודעות הציבורית, הגברת התמיכה החברתית באימהות מניקות והבטחת עתיד בריאותי טוב יותר לתינוקות היונקים.

close