image

אשדוד Reway

Reway  הינו פרויקט "תחבורה ירוקה" שמטרתו לחולל שינוי במעבר מתחבורה המבוססת רכב פרטי לתחבורה ציבורית. התכנית שמה במרכזה את רשת התחבורה הציבורית וכל התשתיות התומכות בה.

שדרוג המרחב הציבורי והתשתיות העירוניות, שיפור מערכת התחבורה הציבורית בעיר והפיכתה לאמינה, יעילה, נגישה ובעלת רמת שירות גבוהה. הכוונה היא ליצירת מערך תחבורה ציבורית המבוסס על אוטובוסים בעלי קיבולת גבוהה, הנוסעים על צירים בלעדיים הסגורים לרכבים ומקבלים העדפה וקדימות ברמזורים.

התכנית מייצרת שיפור משמעותי בתשתיות התחבורה הציבורית, כולל תשתיות להליכה רגלית ולהמתנה כמו גם שיפור רשת שבילי אופניים בטוחה ונוחה, המחברת בין רבעי העיר למרכזים העירוניים ואזורי התעסוקה.close