image

בתי חולים ועמותות

בתי חולים

המרכז הרפואי ברזילי  08-6745555

המרכז הרפואי קפלן 08-9441211

המרכז הרפואי אסותא: 08-3004100

עמותות

האגודה למען הקשיש באשדוד 08-8532844

יד שרה" - רח' קיבוץ גלויות 7, טל': 08-8638800".

האגודה לארגון נכי אשדוד - סטרומה 5 טל': 08-8522240

ער"ן 1201 עזרה ראשונה נפשית בטלפון 

מוקד רווחה למידע וסיוע - 118 

מרפאות

מרפאת טרם: 1599-520520 

ביקור רופא: 08-866-5828

close