image

דבר ראש העיר בחירום

שנת 2017 התאפיינה כשנה בה פעלה עיריית אשדוד באופן מוגבר בתחום הביטחון השוטף ובמניעת אלימות בקרב בני נוער ברחבי אשדוד. כמו כן בוצעה היערכות נרחבת לאיומי הייחוס על העיר אשדוד. הסלמות, טילים, היערכות לרעידת אדמה ,צונאמי וחומ"ס. כתוצאה מפעולתנו בתחום הביטחון, אשדוד הוצבה במקום השני בתחום הביטחון "אישי" מבין ערי ישראל בסקר ארצי שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 במהלך 2017, העירייה ביצעה פעילות במסגרת וועדת מל"ח מקומית, שיפרה את יכולות השליטה והפיקה לקחים מנפילות טילים באשדוד במבצע "צוק איתן" והכינה את מערך מל"ח לטיפול ברעידת אדמה, צונאמי וחומ"ס.

  עיריית אשדוד מהווה גורם מוביל בטיפול באוכלוסייה במצבי החירום השונים, תוך מתן דגש מיוחד להיערכות לחירום בהתארגנות הרשות המקומית. במהלך השנה החולפת, כונסו כלל הגורמים המקצועיים באשדוד יותר מ – 4 פעמיים על מנת לוודא כי העירייה מוכנה ומתורגלת לטיפול באירועי חירום.

 ההתמודדות עם איום הייחוס על העיר אשדוד יצרה שפה משותפת, תוך היכרות אישית של כלל הנוגעים בטיפול באירועי חירום, כמו כן, נוצר מעגל ההכנות הנדרש מכל גורמי החירום בעיר. אושרה תכנית מיגון רשותית ומסמך איום הייחוס לאשדוד ל- 30 ימי לחימה

 במהלך 2017 בוצעו מיפוי אוכלוסיית אשדוד, נבחנה מוכנות מערכי המידע וההסברה לציבור, בוצעה הסברה בקרב תלמידים הונחה התשתית להפצת חוברת הדרכה לאוכלוסייה, נבדקה מוכנות המוקד העירוני, שופרה יכולת מטה הרשות במרכז ההפעלה תוך התאמתו הפיסית למתן מענים נדרשים לעיר בסדר גודל של אשדוד. בנוסף, בוצעו מפגשים עם היקל"ר מטעם פיקוד העורף ומפקד אל"מ מיל' אבי אזולאי, נרכשו אמצעים לזמני חירום, נבנתה תכנית לקליטת אוכלוסייה במרכזי קליטה מתוכננים במוסדות חינוך (נוהל 24) שופרה מערכת ההתרעה ונוספו צופרים, שינוהלו בעתיד ע"י מערכת שליטה ובקרה. 

 אנו ממשיכים להאמין כי "יחד שווה יותר" בפעולתנו עם משטרת אשדוד וגורמי ההצלה השונים. פעילות ביטחון שוטף מתקיימות במוסדות חינוך ברחבי העיר ב-6 אזורי עבודה שונים ומתקיים שיתוף פעולה עם כלל גורמי החירום באירועים שונים אותם מארגנת עיריית אשדוד.

אגף הביטחון העירוני מחויב לשימוש מתקדם ביכולות טכנולוגיות חדישות: מצלמות רחוב, מוקד משופר, דיווחיות ביפר, אכיפה ממוחשבת ועוד.

בשנת 2018 נרחיב את השימוש בטכנולוגיות עיר חכמה באמצעות המכשיר הסלולר וממנף את הקשר עם התושב בחירום דרך אפליקציית העירונית "אשדודית" נתמיד לקיים את הפעילות המתאפשרת על ידי אגרת השמירה וזאת תוך הקפדה על נוהל מנכ"ל משרד הפנים, בקרת תקציב וגזבר העירייה לרווחת תושבי אשדוד. 

מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מאז הקמתה באשדוד, הדאגה לביטחון התושבים מהווה חלק מרכזי מסדר היום העירוני. אנחנו נותנים מענה מהיר לכל התרחשות, מעבים את המשמרות בשעות הלילה, משתפים פעולה בצורה הדוקה עם משטרת אשדוד, מגייסים מתנדבים  ומפעילים ביעילות את משטרת החופים. 

העבודה החשובה הזו נעשית על ידי צוות אחראי מסור ונחוש, במשך 24 שעות ביממה,365 ימים בשנה. יחד, נעלה את רמת איכות חיי תושבי אשדוד ונמשיך לשמור על אשדוד כאחת הערים הבטוחות ביותר בישראל.

close