image

התנדבות בחירום- סע"ר (סיוע עצמי בחירום)

צוותי סע"ר הוקמו בשנת 2013.

על פעילותם של צוותי סע"ר אחראי ראש תחום חירום של כלל מנהלות הרובע מר אפרים בנוב וראשי מנהלות הרובע הנמצאים בקשר שוטף עם המתנדבים בשגרה ובחירום.

הצוותים משתתפים בתרגילים של מחוז דרום והנפה בתיאום עם אגף הביטחון ופקע"ר.

מתנדבי הסע"ר - אוכלוסייה מגוונת.

מפקדי וסגני צוותי סע"ר, מרביתם גמלאי צה"ל ויוצאי מערכות הביטחון.

בסוף השנה מתוכננת הכשרה נוספת של צוותי סע"ר.

בעיר קיימים 11 צוותי סע"ר –  צוות בכל רובע

בכל רובע כ – 10 מתנדבים בנושא סע"ר ועוד כ – 10 מתנדבים בנושא חירום שונים: הסברה רווחה והפגה.

ייעוד הסע"ר

ארגון מתנדבים ברמת הרובע אשר יגישו לקהילה סיוע במצבי חירום שונים בנושאים:

איתור וחילוץ קל של לכודים בהריסות.

טיפול רפואי ראשוני.

כיבוי שריפות.

איתור סיכונים באירוע.

הנחיית תושבים בשטח האירוע להתנהגות נכונה.

חבירה לכוחות החירום והעברת מידע.

 

הצורך למתנדבי סע"ר נולד עקב חוסר יכולת של ארגוני החירום וההצלה להגיע ולחלץ לכל אתר בשעות ראשונות של אירוע קיצון – בעיקר באירוע רעידת אדמה

close