image

פעילות אגף הביטחון

אגף הביטחון יחזק את החוסן הקהילתי העירוני בשגרה ובחירום, לקראת התמודדות עם מצבי חירום שונים ובראשם מלחמה כוללת.

לאשדוד יש מסמך רשמי "תרחיש ייחוס" המגדיר את הערכת הסיכונים העירונית, ומתייחס באופן ישיר ומקיף למאפייניה הייחודיים של העיר, המאופיינת בריכוז גבוהה של מתקנים לאומיים ואסטרטגיים בעל חשיבות כלל מדינתית, בהם: הנמל הגדול בישראל, תחנת כוח של חברת החשמל, בתי זיקוק ומפעלים פטרוכימיים וכימיים רבים – אגף החרום והביטחון עבר ביקורת משולבת של פקוד העורף ורשות חירום לאומית בציון 98.5 ורשם הישג הצטיינות ארצי .

הסיכונים המרכזיים והמשמעותיים ביותר בפניהם ניצבת העיר הם

פעילות עוינת של ירי טילים (ספוראדי ומסיבי) על העיר ופיגועי טרור.

תקלות ותאונות תעשייתיות: התפשטות של זיהום ימי, דליפה או שריפה של חומרים מסוכנים

אסונות טבע: רעידות אדמה או גל צונאמי

רקע והנחות יסוד לעבודת אגף הביטחון

פיגועי הטרור- המתחוללים מעת לעת יוצרים את הצורך להכין את המערכות בעירייה ואת גורמי החירום לשיתוף פעולה בשלב המניעה ובשלב הטיפול באירוע טרור אם חלילה יתרחש.

שעת חירום- ההערכות להפעלת ועדת מל"ח /פס"ח לאירועי חירום המוניים מלחמתיים או אסונות טבע (רעידת אדמה) נותן את ההבנות הנדרשות לבעלי התפקידים השונים כי יוכלו להתמודד עם הטיפול באוכלוסיה ולהחזיר את החיים למסלולם מהר עד כמה שניתן.

שיטור עירוני- מערכת זו נותנת בשילוב ניידות הביטחון העירוני, את התשובה המתבקשת לאיכות החיים הנדרשת לתושבי אשדוד, היכולת לאגם משאבי ביטחון לצורך מענה מיידי לקריאת האזרח מביאה את התוצאה המיוחלת, מהירות תגובה ושירות לאזרח, פאן אחר הינו פאן האכיפה בנושאי פיקוח שונים אשר נדרש להם שוטר לצורך קיום אכיפה מהיר/מיידי

ביטחון שוטף/ מוסדות חינוך- הטיפול בביטחון השוטף נעשה על ידי גורמי החירום השונים וביניהם גם הביטחון  העירוני , במסגרת פעילותה היום יומית מעניק האגף  שרות על ידי 8 ניידות ביטחון ו- 6 קטנועים בסיורים ממונעים במוסדות החינוך, גני הילדים, ואזורים הומי קהל על פי תכנית עבודה שנתית מסוכמת עם המשטרה , כמו כן מתקיימים דיוני הערכות לאירועי העירייה השונים הנערכים תחת כיפת השמיים והמחייבים רישוי משטרתי/עירוני 

מקלטים ציבוריים- המחלקה מטפלת ב-66  מקלטים ציבוריים ברחבי העיר אשדוד, 38 מקלטים הינם מקלטים דו תכליתיים ומשמשים ארגונים ומוסדות אשר קיבלו היתר לשימוש בהם מועדת נכסים המנוהלת על ידי מנהלת מחלקת נכסים. כמו כן מתקיימת בדיקה תקופתית של צופרי האזעקה בעיר וזאת על מנת להיות מוכנים לשע"ח

מחסני חירום וחפ"ק עירוני- החפ"ק העירוני ומחסני החירום מתוחזקים על ידי הביטחון העירוני, במחסן מזרונים, מיטות ושמיכות, ציוד תאורה ומחסומים.

close