image

איכות המים בנחל לכיש - דיגום שבועי

ב-14.09.20 נמצאו באזור מזח הסירות 60 חיידקים ל-100 מ"ל מים. על פי משרד הבריאות - איכות המים מתאימה לשיט!

מידע כללי

במשך שנים רבות סבל נחל לכיש מזיהומים חוזרים ונשנים ונגרמו מפגעים אקולוגיים לנחל ופגיעה באיכות הסביבה, עד שבחורף 1992-1991 עלה נחל לכיש על גדותיו, הציף שכונות בעיר וגרם לנזקים כבדים. הייתה זו נקודת השפל שלאחריה הוחלט בעיר להתחיל ולתקן את ששובש. ב-1996 החלה עיריית אשדוד בשיתוף גורמים ציבורים, ממשלתיים והתעשייה המקומית, לשקם את חלק הנחל הקרוב לים. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד- חבל יבנה, שליווה מקרוב את פעולות השיקום, ממשיך מזה שנים בניטור קבוע של מי הנחל.

לאור השיפור באיכות המים, הוחזרה פעילות השיט בנחל לכיש!

*אנו מציגים בפניכם דיגום שבועי שנעשה בנחל להימצאות חיידק האנטרוקוק במים. הדיגום הוא מספר חיידקים ל-100 מ"ל מים. כל תוצאה מתחת ל-200 חיידקים מאפשרת שיט באיכות מים מתאימה.

שיט באגם!

מוזמנים לבוא לשיט עם המשפחה והחברים וליהנות מ-10 סירות פדלים שיפעלו לאורך כל ימי השבוע החל מהשעה 09:00 בבוקר ועד סביבות השעה 18:30.

מחיר הכרטיס - 60 ש"ח לסירה לחצי שעה לתושב חוץ ו-50 ש"ח לסירה לתושב אשדוד.

בכל סירה יכולים להיכנס בין 4-5 אנשים.

פארק לכיש

שיט באגם

close