image

ציר הרצל - עבודות לילה

פרסום הרצל יותר בטוח בשבילך

עבודות שד' הרצל

תכנית העבודה לביצוע פסי האטה על ציר הרצל:

 

עבודות לילה שד' הרצל 16.07.19

יום שלישי ה- 16/07/19 מהשעה 21:00 ועד 5:00 יבוצעו פסי האטה בין צומת שד' יצחק הנשיא לצומת חיים משה שפירא לשני הכיוונים (גם מסלול לצפון וגם מסלול לדרום). התנועה בקטע זה לא תתאפשר לשני הכיוונים.


יום רביעי ה-17/07/19 מהשעה 21:00 ועד 5:00 יבוצעו פסי האטה ביןרח' חיים משה שפירא לשד' ירושלים לשני הכיוונים (גם מסלול לצפון וגם מסלול לדרום). התנועה בקטע זה לא תתאפשר לשני הכיוונים.

 

פסי ההאטה על ציר הרצל, בין הרחובות ז'בוטינסקי לשבי ציון

 

בהמשך להצהרה של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי כי ציר הרצל ייפתח לתנועת אוטובוסים תוך 60 יום, כבר בשבוע הבא יתחדשו העבודות לאורך הציר.

 יתקיימו עבודות לילה על ציר הרצל, בהתאם לאישורי המשטרה. העבודות תעשנה על מקטעים שונים בציר הרצל, לסירוגין, והן תכלולנה: עבודות התקנה של אמצעי בטיחות למיתון מהירות הנסיעה, עבודות צביעה וסימוני דרך והצבת תמרורים.

כבר עתה ניתן לראות את השינויים בתשתית הכביש, ברמה ובאיכות החומרים ובמראה הכללי של הציר. התחנות החכמות כבר הוצבו לאורך הציר ובקרוב יחלו בהדרכה לשימוש מושכל בטכנולוגיה המוצגת בהן.

העבודות תעשנה כאמור בלילה על מנת לצמצם ככל האפשר שיבושי תנועה ולאפשר את ריכוז העבודות בהתאם למקטעים שונים שעל הציר.

תזכורת: במסגרת תכנית התחבורה הציבורית נעשו עבודות רחבות היקף במהלכן הוחלפו תשתיות מים, ביוב, חשמל וטלפוניה לאורך הצירים, תשתיות ישנות שכבר לא מתאימות לקצב ההתפתחות של אשדוד, ועבודות נוספות שכללו סלילה חדשה של הצירים, חידוש וארגון המדרכות, הוספת נתיבי אופניים, החלפת אבני הדרך והצבת מעקות, שתילה, תמרור וצביעה, התקנת מצלמות חדשות ושיפור כללי של חזות הכניסה לעיר.

השלמת העבודות בציר הרצל מצטרפות לציר מנחם בגין ומייצרות רצף לנתיב תחבורה מועדף עבור התחבורה הציבורית. המשך הפרויקט יכלול כידוע את ציר ז'בוטינסקי ודרכים בשכונות המזרחיות, הנמצאים כרגע בשלב תכנוני מתקדם בהתאם לתכנית המקורית, ושכולם יחד נועדו להתחבר לתכנית תחבורתית משודרגת ברמה הגבוהה ביותר בארץ, תוך שימת דגש על הבטיחות בדרך. כמו כן, האוטובוסים החשמליים נמצאים בקו ייצור ואמורים להגיע בעוד כ-10 חודשים. עם קליטתם, ייקלטו גם נהגים חדשים ותגובש תכנית הקווים החדשה של העיר אשדוד.

close