image

ציר הרצל - עבודות לילה

פרסום הרצל יותר בטוח בשבילך

עבודות שד' הרצל

תכנית העבודה לביצוע פסי האטה על ציר הרצל:

 

עבודות ציר הרצל

 יום ב', ה-22/7/19, מהשעה 22:30 ועד השעה 6:00 יבוצעו פסי האטה בין צומת רח' הגדוד העברי לצומת שד' מנחם בגין בשני הכיוונים. ובין צומת שד' בן עמי לשד' מנחם בגין לכיוון צפון.

ביום ג', ה-23/7/19, יתקיימו העבודות הבאות:

מהשעה 21:00 ועד השעה 5:00 יבוצעו פסי האטה בנתיב התחבורה הציבורית, בין צומת שד' מנחם בגין לצומת שד' ירושלים. העבודה תתבצע בנתיב הסגור לתנועה. לא צפויה הפרעה לתנועה.

מהשעה 21:00 ועד השעה 6:00 תתבצע שטיפת נתיב התחבורה הציבורית בין צומת רח' חיים משה שפירא לבין צומת רח' ז'בוטינסקי. העבודה תתבצע בנתיב הסגור לתנועה ולא צפויה הפרעה לתנועה.

יום ד' ה-24/7/19 מהשעה 21:00 ועד השעה 6:00 יבוצעו עבודות צביעה בנתיב התחבורה הציבורי, בין צומת רח' חיים משה שפירא לצומת רח' ז'בוטינסקי. העבודה תתבצע בנתיב הסגור לתנועה. לא צפויה הפרעה לתנועה.

יום ה' ה-25/7/19 מהשעה 21:00 ועד השעה 6:00 יבוצעו עבודות צביעה בנתיב התחבורה הציבורי, בין צומת רח' חיים משה שפירא לצומת רח' ז'בוטינסקי. העבודה תתבצע בנתיב הסגור לתנועה. לא צפויה הפרעה לתנועה.

 

פסי ההאטה על ציר הרצל, בין הרחובות ז'בוטינסקי לשבי ציון

 

בהמשך להצהרה של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי כי ציר הרצל ייפתח לתנועת אוטובוסים תוך 60 יום, כבר בשבוע הבא יתחדשו העבודות לאורך הציר.

 יתקיימו עבודות לילה על ציר הרצל, בהתאם לאישורי המשטרה. העבודות תעשנה על מקטעים שונים בציר הרצל, לסירוגין, והן תכלולנה: עבודות התקנה של אמצעי בטיחות למיתון מהירות הנסיעה, עבודות צביעה וסימוני דרך והצבת תמרורים.

כבר עתה ניתן לראות את השינויים בתשתית הכביש, ברמה ובאיכות החומרים ובמראה הכללי של הציר. התחנות החכמות כבר הוצבו לאורך הציר ובקרוב יחלו בהדרכה לשימוש מושכל בטכנולוגיה המוצגת בהן.

העבודות תעשנה כאמור בלילה על מנת לצמצם ככל האפשר שיבושי תנועה ולאפשר את ריכוז העבודות בהתאם למקטעים שונים שעל הציר.

תזכורת: במסגרת תכנית התחבורה הציבורית נעשו עבודות רחבות היקף במהלכן הוחלפו תשתיות מים, ביוב, חשמל וטלפוניה לאורך הצירים, תשתיות ישנות שכבר לא מתאימות לקצב ההתפתחות של אשדוד, ועבודות נוספות שכללו סלילה חדשה של הצירים, חידוש וארגון המדרכות, הוספת נתיבי אופניים, החלפת אבני הדרך והצבת מעקות, שתילה, תמרור וצביעה, התקנת מצלמות חדשות ושיפור כללי של חזות הכניסה לעיר.

השלמת העבודות בציר הרצל מצטרפות לציר מנחם בגין ומייצרות רצף לנתיב תחבורה מועדף עבור התחבורה הציבורית. המשך הפרויקט יכלול כידוע את ציר ז'בוטינסקי ודרכים בשכונות המזרחיות, הנמצאים כרגע בשלב תכנוני מתקדם בהתאם לתכנית המקורית, ושכולם יחד נועדו להתחבר לתכנית תחבורתית משודרגת ברמה הגבוהה ביותר בארץ, תוך שימת דגש על הבטיחות בדרך. כמו כן, האוטובוסים החשמליים נמצאים בקו ייצור ואמורים להגיע בעוד כ-10 חודשים. עם קליטתם, ייקלטו גם נהגים חדשים ותגובש תכנית הקווים החדשה של העיר אשדוד.

close