image

היחידה לפרויקטים בבטיחות בדרכים

אשדוד, עיר המונה כרבע מיליון תושבים, עומדת בפני אתגר גדול שאיתו מתמודדת המדינה כולה: צמצום מקסימלי של תאונות הדרכים במרחב העירוני, טיפול במוקדי סיכון והגברת המודעות בנושא "הגורם האנושי" שהוא הסיבה העיקרית להתרחשות תאונות.  

על מנת לצמצם את תאונות הדרכים בעיר יש לפעול בארבעה מישורים: תשתיות, הסברה, חינוך (הגורם האנושי) ואכיפה. בחזון ראש העיר, התושב במרכז ויש לדאוג לביטחונו בכל האמצעים הנדרשים. המטה לבטיחות בדרכים הוא הגוף הביצועי של עיריית אשדוד והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בכל הנוגע לקידום הבטיחות בדרכים בתחומה של העיר. יחד עם אגפי העירייה הרלוונטיים, אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא על מנת לטפל במוקדי סיכון ובאוכלוסיות במגזרים השונים, וזאת על פי ניתוח נתוני התאונות בעיר, הצרכים והפרופיל העירוני הייחודי של אשדוד שעולה מהנתונים וההתנהגויות בדרך.

בעיר שלנו בולטת העובדה כי יש לשים דגש על הולכי הרגל בכלל ובקרב אזרחים ותיקים בפרט, על מתן זכות קדימה וציות לרמזורים ועל הימנעות מוחלטת משימוש בטלפון הסלולרי בזמן הנהיגה. כמו כן, בעקבות עלייה בשימוש בכלי רכב לא משוריינים/ירוקים, יש לשים דגש מיוחד על הכללים והזהירות שהנוהגים בהם נדרשים.


פרטי התקשרות

טלפון: 08-8543979
שעות פעילות: שעות פעילות היחידה - 08:00-16:30
שעות פעילות מרכז ההדרכה - 08:00-18:00 (בתיאום מראש)
כתובת: רח' יצחק הנשיא פינת בני ברית

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אילנית אלימלך מנהלת פרויקטים לבטיחות בדרכים 054-6433609 eny@ashdod.muni.il
אילה ביטון רכזת אדמיניסטרטיבית 054-6433609 ayalab@ashdod.muni.il

 

אלחנן פרידמן

רכז פעילות והדרכה לקהילה החרדית

054-6433609  

chananf85@gmail.com

עדי דוידוביץ

מדריכה

052-3358946

                                                                      zahav@ashdod.gov.i

אוסנת עייאש

מדריכה

050-4599519

                                                                      zahav@ashdod.gov.il

חיים סוויסה

תחזוקה

 

 

 

close