image

התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי

"אשדוד תבלוט בעצמאותה ואיתנותה הכלכלית, בהתחדשותה העירונית ובפיתוח מגוון התשתיות והמענה לתושב. אשדוד תהיה המרכז התעשייתי והלוגיסטי של ישראל. כלכלתה תעודד יוזמות רבות ותציע תעסוקות איכותיות ומגוונות למגוון האוכלוסייה"

קווי מדיניות

 • גוון מערך הבינוי והמגורים בכלל ולצעירים בפרט.

התחדשות עירונית

 • חיזוק ושיפור מערך הבינוי והמגורים בעיר.
 • שיקום ושדרוג תשתיות פיסיות קיימות ברבעים השונים: מוסדות חינוך, מוסדות ציבור,מבני מגורים, כבישים ומדרכות לשיפור חזות העיר.

פיתוח תשתיות

 • פיתוח תשתיות בנויי באזורים חדשים.
 • פיתוח תשתית תחבורה רב אמצעית, יעילה ובת קיימא.
 • פיתוח תשתיות מים.

פיתוח כלכלי מקומי

 • הפיכת אשדוד מרכז הלוגיסטי הגדול של ישראל.
 • פיתוח מקורות תעסוקה בעיר על ידי משיכת מפעלי תעשייה, כמנוף לפיתוח כלכלי- חברתי של העיר.
 • פארק תעשייה ולוגיסטיקה בעורף הנמל וברובע המיוחד.
 • פיתוח חממה תעשייתית.
 • פיתוח הנמל ועורף הנמל.
 • עידוד כלכלה מקומית ויזמות

איתנות כלכלית של הרשות המקומית

 • פיתוח מערכת מתקדמת להבטחת איתנותה הכלכלית של הרשות המקומית ועצמאותה בניהול ענייניה הפנימיים של העיר.

תכניות המממשות את החזון

 • תכנון פרויקטים למגורי זוגות צעירים - דיור בר השגה: בניית מאות יחידות דיור לזוגות צעירים תושבי אשדוד.

התחדשות עירונית

 • התחדשות עירונית של רבעים ותיקים.
 • התחדשות עירונית באמצעות תמ"א 38 (חיזוק מבנים).
 • התחדשות עירונית באמצעות תוכניות פינוי-בינוי.
 • חידוש תשתיות פיסיות (כבישים ומדרכות).
 • חידוש מרכזים מסחריים ותיקים.
 • חידוש ושיקום בתי ספר ותיקים.
 • עידוד וחידוש מעטפת בתים משותפים.

פיתוח תשתיות

 • פיתוח שני אזורים חדשים: מע"ר דרום והרובע המיוחד. 
 • המשך פיתוח רובע ט"ז.
 • מחלף חדש בכניסה הצפונית לאשדוד.
 • הקמת מרכזים מסחריים בכניסה הדרומית לאשדוד . 
 • פיתוח תאגיד המים –מכון טיהור עירוני.
 • הכנת תוכנית אב לתחבורה ופיתוח מערך התחבורה הציבורית בכלל והרכבת בפרט.
 • בניית תשתיות לבטיחות בכבישים: מעגלי תנועה וגשרים להולכי רגל.
 • פיתוח כיכר עין השמש, במפגש בין רובע ט"ו לרובע י"ז.
 • פיתוח הריביירה הדרומית.

פיתוח כלכלי מקומי

 • בניית תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי ותעסוקתי בעיר.
 • הפעלת יחידה לעידוד התעשייה ופתיחתם של מפעלי תעשיה חדשים בעיר.
 • הקמת פארק תעשייה ולוגיסטיקה מתקדם בעורף הנמל וברובע המיוחד.
 • שדרוג אזורי תעשייה קיימים.
 • קידום תוכנית להרחבת מפעלים קיימים.
 • בניית סל הטבות ותמריצים יעזרו למפעלים חדשים.
 • קיום כנסים עסקיים בשיתוף גופים כלכליים.
 • הרחבת פעילות מטי באשדוד
 • הכנת תיקי פרויקט לחטיבות קרקע אפשריים.
 • ליווי ויצירת מעטפת שירותים תומכים תעשיה ומפעלים.
 • יצירת לובי להפיכת נמל אשדוד לנמל הגדול במדינה.
 • פיתוח מקורות תעסוקה למגזר החרדי.
 • עידוד נשים להשתלב במעגל היצרני.
 • פיתוח חממה תעשייתית.

איתנות כלכלית של הרשות המקומית

 • המשך התייעלות כלכלית, פיתוח והטמעה של תהליכי ניהול מתקדמים.
close