image

תיירות

  "אשדוד עיר חוף של תיירות לאומית ובינלאומית, המעצימה את נכסיה הטבעיים, החברתיים והתרבותיים ומדגישה את אופייה המיוחד: רצועת החוף הארוכה והזהובה, דיונת החול הייחודית והגדולה ביותר בארץ, נחל לכיש, מיקומה ההיסטורי של העיר, מרקם האוכלוסייה המרתק והתכנון האורבאני"

קווי מדיניות

תשתית תיירות

 • בניית תוכנית אב כוללת לפיתוח תיירות פנים ותיירות חוץ, המייחדת מקום מרכזי לפעילויות הסברה ושווק נכסיה התיירותיים של העיר.
 • תכנון תשתיות תיירותיות ופיתוחן.
 • עידוד יזמות והשקעות חדשות בתחום התיירות.הדגשת הפעילות תרבותית, כמקור משיכה לתיירות.
 • פיתוח נכסי התיירות ועידוד מיזמים לשימורם.
 • פיתוח רצועת החוף לטובת כלל הציבור והתיירות.

תכניות הממשות את החזון

תשתית תיירות

 • בנית תכנית אב לפיתוח התיירת ולשיווקה.
 • עידוד הקמת בתי מלון – פתיחת מלון קראון פלאז'ה והקמת בתי מלון נוספים.
 • הקמת פארק עירוני "אשדוד ים" - גבעת הטילים.
 • המשך פיתוח טיילת משה דיין- טיילת ספורט ונופש.
 • תכנון טיילת חוף פנימית. חיבור הטיילת הצפונית לנחל לכיש.
 • פיתוח סביבתי של גבעת יונה.
 • פתיחת נחל לכיש לשייט.
 • הרחבת הפעילות בפארק אתגרים.
 • פיתוח אטרקציות תיירותיות ברמה לאומית:
  • פארק מים ייחודי
  • פארק אקסטרים
  • נמל דייגים
 • הכשרת מצודת אשדוד למבקרים.
 • המשך פיתוח המרינה, כמרינה בינלאומית וכמוקד תיירותי.
close